Pressemelding: Har Stortinget allerede glemt kvenene?

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) er skuffet etter å ha blitt gjort kjent med sammensetningen av sekretariatet til Sannhets- og forsoningskommisjonen som nå står helt uten kvensk kulturkunnskap. – De tre som er ansatt er etter det jeg vet dyktige personer, som jeg har tiltro til og som …

Nyttårstale til det kvenske folket 2019

  Kvenske ansikter og kvenske stemmer, landskapet og kvenske tradisjoner som strekker seg tilbake til uminnelige tider, danner bakteppet for en nyttårstale som ser tilbake på et år preget av sannhets- og forsoningskommisjonen. Leder Hilja Huru trekker også frem noen konkrete punkter som hun ber regjeringen tak i som en …

FNs rasediskrimineringskomités 97. sesjon

FNs rasediskrimineringskomites betraktning av Norge foregikk dagene 3.-6. desember 2018. 3. desember var det et forberedende møte hvor organisasjoner kunne legge frem sitt syn på saken. En omfattende alternativ rapport fra det sivile samfunnet i Norge, deriblant Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund, ligger HER (på  engelsk) og HER på …

Pressemelding: Statsbudsjettet for det kvenske folket

Den store gledelige nyheten i statsbudsjettet for 2019 er at til sammen 43 millioner kroner settes av til å gi det kvenske folket et eget nasjonalt museum: Ruija Kvenmuseum. På statsbudsjettet for 2019 er det satt av 10 millioner kroner til for å bygge om det gamle NRK-bygget i Vadsø, …

Utlysning: 50% stilling i NKF-RK

Kan du tenke deg å jobbe for økt synlighet av kvenske saker i media og offentligheten? Ønsker du å kunne bidra til å løfte NKF-RKs uttrykk utad og jobbe for smidig informasjon innad i organisasjonen og medlemsoppfølging, og bidra til at det enkelte medlem blir tilstrekkelig informert og ivaretatt? NKF-RK …