Utstilling av kvenbilder i Oslo

7.5. – 7.6.09 SONJA SILTALA: Fjellets og havets folk, fotografier Den kvenske kulturen er generelt ikke like synlig som f. eks. den samiske kulturen. Sonja Siltala har fotografert kvener og etterkommere av finner siden 2001. Kunstneren forsøker gjennom sine portretter å synliggjøre den kvenske kulturen gjennom enkeltindividet. I sine bilder …

LANDSSTYREMØTE I NKF/RK, ALTA 28.2.-1.3

Landsstyremøtet i NKF/RK ble avholdt i Alta 28. februar til 1. mars. Landsstyret består av faste forbundsstyremedlemmer samt en delegat fra hvert lokallag. Landsstyremøte er forbundets øverste organ i perioden mellom Landsmøteten.På samlingen deltok også gjester fra Alta kvenforening og fra Svenske Tornedalingers Riksforbund. På sakslisten sto: Sak 1: Årsrapport …

NKF møter Svenske Tornedalinger (STR-T)

I forbindelse med vårt Landsstyremøte i Alta 28. februar til 1. mars hadde vi besøk av STR-T.  Vi hadde et felles styremøte der vi diskuterte felles utfordringer og fremtidige samarbeidsprosjekter.  Situasjonen for kvenene og svenske tornedalinger har mange likhetstrekk, og språkene kvensk og meänkieli er svært like.  Det ble lagt …

Forskningsplan for kvensk forskning

Den 23. februar ble det holdt møte på Universitetet i Tromsø med tittelen; Forskningsplan om nasjonale minoriteter: Møte/seminar om kvenforskning Bakgrunn for møtet er at et nytt forskningsprogram for kvenforskning skal utarbeides som en oppfølging av I St.mld nr.20 (2004-2005) – Forskningsmeldingen.  Der heter det bl.a. at det skal utarbeides …

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg, bestående av Helge Huru, Egil Sundelin og Ivar Dervo, hadde møte i Tromsø 13. – 14. februar.  På møtet ble Den nye samepolitikken, samt forbundets internasjonale engasjement diskutert.

Åpent møte i Qvän Østlandet 14. mars i Oslo

Øvän Østlandet arrangerer åpent møte med tema «Tvangsevakueringen og overvintnringen i Finnmark og Nord-Troms under siste verdenskrig. Hvilke konsekvenser fikk det for den kvenske minoriteten?» Historikeren og forfatteren Arvid Petterson holder foredrag over temaet. Han har skrevet boken «Fortiet fortid» om tragedien Norge aldri forstod. Det blir anledning for spørsmål …

Kvensk Grand Prix

Kippari festivalen/Kipparin festivaali vil under sommerens festival (23. – 26. juli 2009) arrangere Kvensk Grand Prix for første gang!  Hensikten er å stimulere til mer bruk av kvensk språk i sangtekster. Kvensk Grand Prix er en konkurranse for utøvere, grupper eller enkeltpersoner, som framfører musikk og sang med tekst helt …

NKF/RK i møte med ekspertkomiteen for det europeiske Språkcharteret

NKF/RK var i dag 3.2.09 i møte med en delegasjon fra ekspertkomiteen for det europeiske Språkcharteret for regional og minoritetsspråk. Diskusjonen baserte seg på informasjon gitt av den norske regjeringen i den 4. rapportering til Europarådet og andre relevante forhold når det gjelder situasjonen for det kvenske språket i dag.  …

NKF møter NRK

Leder Rune Sundelin og nestleder Egil Borch møtte NRK ved Anniken Næss og Steinaar Nilsen for å diskutere mediesituasjonen for kvener og finskættede i Norge den1. desember 2008.   I dag oppfyller ikke Norge sine forpliktelser på området mediedekning. Dette er påpekt flere ganger fra Europarådet. I den samme stortingsmeldingen sier …