Foredrag om kvenene under forskningsdagene i Alta

Fra programmet; Torsdag 24. september .Seminar: Forskningsdagene ved Institutt forsosialarbeiderutdanninger. Sted: Alta Kultursal (AKS) 09 00 – 09 15 • Velkommen og innledning ved instituttlederTore Nesheim 09 15 – 10 00 • Kvenene 10 år som nasjonal minoritet. Hva har skjedd?  ved Høgskolelektor Egil Sundelin

Historieseminar i Skibotn

Det 34. nordnorske historieseminaret: Norsk-finske relasjonar arrangeres i Skibotn 25.-27. september i Skibotn.  Arrangør er  Institutt for historie Uitø i samarbeid med  Nord-Troms Museum.  Se det spennende programmet under.. Det 34. nordnorske historieseminaret: Norsk-finske relasjonar Tidspunkt: 25.-27. september Stad: LHL-senteret i Skibotn Arrangør: Institutt for historie. Samarbeidspartnar: Nord-Troms Museum

Ny leder for Halti Kvenkultursenter

Det er tilsatt ny leder ved Halti kvenkultursenter IKS, Nordreisa, Johanne Sommersæter, som har hatt denne stillingen til nå, har begynt som lærer ved Nordreisa videregående skole. Lisa Vangen er tilsatt i  60% stilling, med en kontordag i uka ved Halti næringshage og resten fra  hjemmekontor i Manndalen. Lisa vangen …

Lokallagsmøte i Tromsø

Representanter fra lokallag møtte i Tromsø 31.8.-1.9.2009 for å diskutere bl.a. økt samarbeid mellom lokallagene. Uttalelser om bl.a. egen statssekretær for kvenene, lokal representasjon når nkf/rk har møter med lokale eller regionale aktører, informasjonsbrosjyrer og handlingsplan for kvensk språk og kultur ble vedtatt.  Et positivt tiltak som vil bli gjentatt …

NKF deltar på konferanse om kvinner og makt

Mary Kristiansen og Verena Schall deltok for oss på konferansen  Tohtia-Duostta-Våga i Kiruna 22. -23.august.  Ulike temaer angående makt ble debattert, i både kjønns- og minoritetspolitiske perspektiver.  Et godt arrangement i regi av bl.a. STR-T.

Møte med Svenske Tornedalinger

Søndag 23 august møtte representanter fra NKF/RK på styremøte til Svenske Tornedalingers Riksforbund – Tornionlaaksolaiset i Kiruna.  For NKF møtte nestleder Mary Kristiansen, styremedlem Verena Schall og Generalsekretær Ivar Johnsen.  Fremtidige samarbeidsprosjekter ble diskutert, og en felles uttalelse ble lagt fram.  Det ble også diskutert en felles vimpel/flagg, og lederen …

Første kvensk gudstjeneste i Oslo torsdag 17. september

Gudstjenesten avholdes i Kampen kirke i Oslo som kveldsgudstjeneste 17. september  kl. 18.30. Lokallaget Qvän Østlandet har i over et år jobbet med å få til dette, og det er en begivenhet for kvensk kirkeliv i Oslo-regionen at det nå blir kvensk gudstjeneste. Soknepresten i Grue kommune Arne Birger Gjestland …

Nytt lokallag!

Onsdag den 8. juli møtte 22 stk opp på grendehuset i Kvænangsbotn opp for danne et nytt lokallag.  På møte deltok Rune Sundelin for forbundet og Johanne Sommersæter informerte om Halti kvenkultursenter. I etterkant har ytteligere 12 stykker meldt sin interesse. Det ble nedsatt et interimsstyre som skal arbeide fram …

Språkrådet engasjerer seg for Kvensk!

Språkrådet arrangerte en rundebordskonferanse i Alta i forbindlese med styremøte. Fra nkf deltok leder Rune Sundelin. Etter konferanse fattets Styret i Språkrådet vedtok på møtet 11. juni 2009: I lys av informasjon fremkommet under Språkrådets rundebordskonferanse i Alta 10.6. vil Språkrådet kontakte Samferdselsdepartementet og be om en redegjørelse av Statens …

Angrep på kvenbegrepet

I den senere tiden har det rast en kvendebatt i avisene og seminarer i regionen. Angrepene på det  kvenske  kommer fra to kanter. Fra Norsk-Finsk Forbund, ved Nils P. Pedersen og fra Norsk Finsk Interesseorganisasjon, ved Stig Thuv. De to organisasjonene samarbeider tett bekrefter Stig Thuv i et intervju med …