Noen viktige datoer

2021 nærmere seg og på grunn av det er det også mange viktige datoer i løpet av de neste to ukene, som forskjellige kvenske organisasjoner, prosjektgrupper og enkeltpersoner kan ha i kalenderen sin. Men før vi tar disse viktige datoene, vil vi minne om vår nettkalender der man kan finne …

Nytt museum for kvener/norskfinner: forespørsel om portrettfoto

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum trengen din hjelp. Kaller du deg kven? Norskfinne? Finskættet? Etterkommer etter finske innvandrere? Da trenger vi bidrag fra deg! Varanger museum mottok i 2018 midler over statsbudsjettets post «Nasjonale kulturbygg» til ombygging av NRK-bygget i Vadsø til moderne museumsfasiliteter og ny basisutstilling. Museet og utstillinga …

Ny sammensetning av utvalg

Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto har fått en ny sammensetning av utvalg. Utvalgene skal forberede saker for forbundsstyret, og utvalgene får sine saker til utredning og forberedelse fra forbundsstyret. Utvalgene kan også ta opp saker innen sitt arbeidsområde på eget initiativ. Utvalgene skal jobbe 2020-2022 med følgende arbeidsgrupper: kirkeutvalg, …

Søk midler til studietur

Nå er det mulig å søke midler til studietur for elever som har kvensk eller finsk som andrespråk skoleåret 2020/2021. Skolen må være grunn- eller videregåense skole i Troms og Finnmark. Rammen for tildelingen er satt til kr. 25 000,-.Søknadfrist: 10. september 2020.Les mer:

Søk midler til utvikling av kvenske læremidler

Nå er det mulig å søke midler til å utvikle læremidler i kvensk/finsk fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Søker må ha kompetanse til å utvikle kvenske eller finske læremidler som kan brukes i grunn- og/eller videregående skole. Søknadfrist 25. september 2020. Les mer: Midler til utvikling av læremidler