Invitasjon til slektsforskertur i Tornedalen/Lappland

I 2016 arrangerte Slekt og Data Nord og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto slektforskertur langs Tornedalen. Tilbakemeldingene fra de ca. 40 deltagerne var udelt positive, og vi har fått en rekke henvendelser med spørsmål om å arrangere en ny tur. Det er derfor med glede vi kan invitere medlemmer av Slekt …

Brevet til styret for Varangerhalvøyas Nasjonalpark

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto og Nord-Varanger Kvenforening har sendt dette brevet til styret for Varangerhalvøyas Nasjonalpark i dag den 13.2.2019. Varangerhalvøyas Nasjonalpark Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto er gjort kjent med korrespondanse mellom Nord-Varanger Kvenforening og styret for nasjonalparken. Kvenforeningen har bl.a. ønsket skilting på kvensk. Kvenene …

NRK Kvensk har publisert første opplæringsvideo i kvensk!

NRK Kvensk har begynt et prosjekt hvor målet er at barn, unge og voksne skal kunne lære seg litt av det utryddingstruede kvenske språket. I prosjektet har NRK Kvensk laget 26 korte videosnutter som presentererer noen enkle ord og korte setninger til bruk i hverdagen. Den første opplæringvideoen ble publisert i dag …

Busstur i kvenenes rike

Slekt og Data og Norske kveners forbund – arrangerer busstur i kvenenes fotspor fra onsdag 14. til søndag 18. august 2019. Turen er først og fremst et tilbud til våre medlemmer og medlemmer av Landslaget for lokalhistorie. Bussturen tar utgangspunkt i henholdsvis Tromsø og Alta. Det vi bli to busser …

Pressemelding: Har Stortinget allerede glemt kvenene?

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) er skuffet etter å ha blitt gjort kjent med sammensetningen av sekretariatet til Sannhets- og forsoningskommisjonen som nå står helt uten kvensk kulturkunnskap. – De tre som er ansatt er etter det jeg vet dyktige personer, som jeg har tiltro til og som …

En ny medarbeider i NKF-RK

En ny medarbeider har begynt å jobbe i NKF-RK som konsulent fra og med 1.1.2019. Han er Tomi Vaara og han har kontoret sitt på Varanger Museet i Vadsø. Mitt navn er Tomi Vaara og jeg har begynt å jobbe som konsulent i NKF-RK. Det er en fast 50% – …

Nyttårstale til det kvenske folket 2019

  Kvenske ansikter og kvenske stemmer, landskapet og kvenske tradisjoner som strekker seg tilbake til uminnelige tider, danner bakteppet for en nyttårstale som ser tilbake på et år preget av sannhets- og forsoningskommisjonen. Leder Hilja Huru trekker også frem noen konkrete punkter som hun ber regjeringen tak i som en …

FNs rasediskrimineringskomités 97. sesjon

FNs rasediskrimineringskomites betraktning av Norge foregikk dagene 3.-6. desember 2018. 3. desember var det et forberedende møte hvor organisasjoner kunne legge frem sitt syn på saken. En omfattende alternativ rapport fra det sivile samfunnet i Norge, deriblant Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund, ligger HER (på  engelsk) og HER på …

Pressemelding: Statsbudsjettet for det kvenske folket

Den store gledelige nyheten i statsbudsjettet for 2019 er at til sammen 43 millioner kroner settes av til å gi det kvenske folket et eget nasjonalt museum: Ruija Kvenmuseum. På statsbudsjettet for 2019 er det satt av 10 millioner kroner til for å bygge om det gamle NRK-bygget i Vadsø, …