Rapporten fra Kvääniluusitprosjektet er nå ferdig

Kvääniluusit – Kvenske loser er et prosjekt som ble gjennomført av Kvääninuoret – Kvenungdommen 2014-2016 og 2016-2019. Målet til prosjektet var å besøke skoler i Troms og Finnmark med et undervisningsopplegg om den kvenske kulturen, historien og det kvenske språkset. I forrige uke ble rapporten fra dette prosjektet ferdig og …

Forslag fra valgkomiteen til Landsmøtet 2020: Leder og nesteleder(e)

Valgkomiteen har framlagt sin innstilling fra forbundsstyret som velges på Landsmøtet 2020. I dag presenteres leder- og nestleder(e) kandidater og neste uke styremedlemmer. Landsstyret har forslått at det velges to nestledere. Kandidatene er her Kai Petter Johansen (Leder), Vilde Chistoffersen Walsø (Nestleder) og Reidar Harju (Nestleder). Kai Petter Johansen, Lederkandidat …

Pressemelding: Ny språklov

Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto Tromsø Tromssa 14.5.2020 Ny språklov slår fast: Offentlige organ skal ta ansvar for å verne og fremme kvensk språk Pressemelding 14.5.2020 Kulturminister Abid Raja la fram Prop. 108 L (2019 – 2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak), Lov om språk (språklova) 12.5.2020.  For …

NKF-RK feiret Kvensk språkdag på sosiale medier

I år er det 15 år siden kvensk ble anerkjent som et eget språk i Norge. 26. april var dagen det skjedde, og som vi nå i etterkant feirer som Kvensk språkdag. På grunn av COVID-19 valgte Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, sant flere andre kvenske forbund og organisasjoner …

Innspill stortingsmelding om nasjonale minoriteter

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto og Kainun institutti – Kvensk institutt Børselv/Tromsø 22.4.2020   Det er nødvendig at det etableres et Ressurs og kompetansesenter for kvener som sliter med rus- og psykiske problemer samt innen demens og psykogeriatriske lidelser. Det er behov for eget fokus på kvensk kulturkompetanse i …

Landsstyremøtet ble holdt digitalt

  Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto holdt landsstyremøte digitalt på lørdag 18. april 2020. Planen var først å holde det i Muonio (Finland) sammen med Svenska Tornedalingars Riksförbund, men på grunn av COVID-19 ble det uaktuelt å samles med så mange mennesker. Programmet som ble brukt, var Zoom og …

Kulturell berikelse – politisk besvær

Her følger kommentarer/uttalelse til rapporten https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3597.pdf fra NKF-RK: Vi synes funnene beskrevet i rapporten og konklusjonene er gode, det samme gjelder tiltakene slik de er beskrevet på side 90. Behovet for mer systematisk bilateral kommunikasjon mellom myndighetene og minoritetsgruppene i tillegg til et felles «forum» synes å være klart. Det …