Bevar omsorgen for kvenske psykiatriske pasienter!

Denne resolusjonen ble behandlet på NKF-RKs landsstyremøtet 27.4.2019. Bevar omsorgen for kvenske psykiatriske pasienter! Distriktpsykiatrisk senter, DPS, i Lakselv har lenge vært lokalisert i Porsanger – i en trespråklig kommune hvor alle tre språkene kvensk, samisk og norsk er fremtredende og ivaretatt av kommunen. Språklig kompetanse på både kvensk og …

Oppfordringer til den norske og svenske regjering

Helgen 27.-28. april arrangerte Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset og Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto felles årskongress/landsstyremøte i Kiruna. Våre forbund står sammen om følgende oppfordringer til den norske og svenske regjering. Vi krever at den svenske regjeringen nå nedsetter en sannhets- og forsoningskommisjon for gransking av forsvenskingen og …

Tornedalsturen 2019 – ny påmeldingsmulighet

Komiteen av Tornedalsturen informerer: «Vi har fremdeles noen ledige plasser på bussturen fra Alta/Tromsø gjennom Tornedalen/Lappland med start 14.8.2019 og avslutning 18.8.2019. For alle dere som har aner som flyttet fra nåværende Finland og Sverige til Troms og Finnmark på 1700 og 1800-tallet, er dette en unik mulighet til å …

Kvenene i Norge skal feire Kvenfolkets dag i hele landet

  Kvenene i Norge skal feire deres egen dag «Kvenfolkets dag» på lørdag 16.3.2019. Dagen blir feiret i hele landet når lokallagene av RK-NKF og andre organisasjoner holder forskjellige arrangementer. Nordreisa I Nordreisa feirer Halti Kvenkultursenter med mange arrangementer i løpet av hele uka. I anledning Kvenfolkets dag (16. mars) …

Invitasjon til slektsforskertur i Tornedalen/Lappland

I 2016 arrangerte Slekt og Data Nord og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto slektforskertur langs Tornedalen. Tilbakemeldingene fra de ca. 40 deltagerne var udelt positive, og vi har fått en rekke henvendelser med spørsmål om å arrangere en ny tur. Det er derfor med glede vi kan invitere medlemmer av Slekt …

Brevet til styret for Varangerhalvøyas Nasjonalpark

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto og Nord-Varanger Kvenforening har sendt dette brevet til styret for Varangerhalvøyas Nasjonalpark i dag den 13.2.2019. Varangerhalvøyas Nasjonalpark Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto er gjort kjent med korrespondanse mellom Nord-Varanger Kvenforening og styret for nasjonalparken. Kvenforeningen har bl.a. ønsket skilting på kvensk. Kvenene …

NRK Kvensk har publisert første opplæringsvideo i kvensk!

NRK Kvensk har begynt et prosjekt hvor målet er at barn, unge og voksne skal kunne lære seg litt av det utryddingstruede kvenske språket. I prosjektet har NRK Kvensk laget 26 korte videosnutter som presentererer noen enkle ord og korte setninger til bruk i hverdagen. Den første opplæringvideoen ble publisert i dag …