Innspill stortingsmelding om nasjonale minoriteter

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto og Kainun institutti – Kvensk institutt Børselv/Tromsø 22.4.2020   Det er nødvendig at det etableres et Ressurs og kompetansesenter for kvener som sliter med rus- og psykiske problemer samt innen demens og psykogeriatriske lidelser. Det er behov for eget fokus på kvensk kulturkompetanse i …

Landsstyremøtet ble holdt digitalt

  Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto holdt landsstyremøte digitalt på lørdag 18. april 2020. Planen var først å holde det i Muonio (Finland) sammen med Svenska Tornedalingars Riksförbund, men på grunn av COVID-19 ble det uaktuelt å samles med så mange mennesker. Programmet som ble brukt, var Zoom og …

Kulturell berikelse – politisk besvær

Her følger kommentarer/uttalelse til rapporten https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3597.pdf fra NKF-RK: Vi synes funnene beskrevet i rapporten og konklusjonene er gode, det samme gjelder tiltakene slik de er beskrevet på side 90. Behovet for mer systematisk bilateral kommunikasjon mellom myndighetene og minoritetsgruppene i tillegg til et felles «forum» synes å være klart. Det …

Nye medlmesgaver

Fra og med 1.12.2019 har Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto hatt helt nye medlemsgaver for nye medlemmer. I fjor fikk hvert nytt medlem tre måneder abonnement på Ruijan Kaiku og et kvensk pinneflagg, men i år kan medlemmet velge mellom to bøker. I tillegg får medlemmet fortsatt 3 måneder …

Pressemelding: Tar avstand fra Sarromaas uttalelser

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) tar sterk avstand fra uttalelsene Sanna Sarromaa kommer med i Nordnorsk Debatt 18. januar 2020. I et debattinnlegg gir Sarromaa publikum en oversikt over sin uvitenhet og sine utdaterte holdninger rundt kvensk språk spesielt, og minoritetsspråk generelt. Det er flere faktafeil i innlegget. …

Litteraturpris på kvensk og meänkieli

Til Nordisk Råd. Norske Kveners Forbund- Ruijan Kveeniliitto (NKF – RK) er kjent med at det fra svensk hold er tatt initiativ til at det blir innstiftet en egen litteraturpris til skjønnlitteratur skrevet på meänkieli. Meänkieli er som kjent et nasjonalt minoritetsspråk i Sverige og anerkjent gjennom Europarådets minoritetspakt på …

Nyttårstale til det kvenske folket ved inngangen til 2020

Rakkhaat kväänit ja ruijansuomalaiset! Kjære kvener og norskfinner! Täälä assuu minun kansa Jäiset vaarat peilaava ikuista uskoa heiän silmissä. Ota meiltä kaikki Polta meiän majat! Met laskema uuet verkot niinko Pietari ja pyyämä valonsätheet ja säilytämmä net syämessä Pimmeys, missä oon sinun pisto? Her bor mitt folk Is-hvite tinder speiler …

Tale på Sannhets- og forsoningskommisjonens åpne møte i Oslo 22.november

NKF-RK sin neste leder, Jan Daleng, holdte en tale under Sannhets- og forsoningskommisjonens åpne møte i Oslo 22.november. Kiitoksi että met saima tulla tähän möötin muistella meiđän ođotussta kommisionin töyhiin. Mie olen Jan Daleng, Pyssyjovesta Finnmarkussa. Olen 71 vuotta vanha ja pensionisti. Olen Riuijan kveeniliitun toinen johtaaja. Mie olen säilyttänny …