Søk midler til studietur

Nå er det mulig å søke midler til studietur for elever som har kvensk eller finsk som andrespråk skoleåret 2020/2021. Skolen må være grunn- eller videregåense skole i Troms og Finnmark. Rammen for tildelingen er satt til kr. 25 000,-.Søknadfrist: 10. september 2020.Les mer:

Søk midler til utvikling av kvenske læremidler

Nå er det mulig å søke midler til å utvikle læremidler i kvensk/finsk fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Søker må ha kompetanse til å utvikle kvenske eller finske læremidler som kan brukes i grunn- og/eller videregående skole. Søknadfrist 25. september 2020. Les mer: Midler til utvikling av læremidler

Rapporten fra Kvääniluusitprosjektet er nå ferdig

Kvääniluusit – Kvenske loser er et prosjekt som ble gjennomført av Kvääninuoret – Kvenungdommen 2014-2016 og 2016-2019. Målet til prosjektet var å besøke skoler i Troms og Finnmark med et undervisningsopplegg om den kvenske kulturen, historien og det kvenske språkset. I forrige uke ble rapporten fra dette prosjektet ferdig og …

Forslag fra valgkomiteen til Landsmøtet 2020: Leder og nesteleder(e)

Valgkomiteen har framlagt sin innstilling fra forbundsstyret som velges på Landsmøtet 2020. I dag presenteres leder- og nestleder(e) kandidater og neste uke styremedlemmer. Landsstyret har forslått at det velges to nestledere. Kandidatene er her Kai Petter Johansen (Leder), Vilde Chistoffersen Walsø (Nestleder) og Reidar Harju (Nestleder). Kai Petter Johansen, Lederkandidat …

Pressemelding: Ny språklov

Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto Tromsø Tromssa 14.5.2020 Ny språklov slår fast: Offentlige organ skal ta ansvar for å verne og fremme kvensk språk Pressemelding 14.5.2020 Kulturminister Abid Raja la fram Prop. 108 L (2019 – 2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak), Lov om språk (språklova) 12.5.2020.  For …

NKF-RK feiret Kvensk språkdag på sosiale medier

I år er det 15 år siden kvensk ble anerkjent som et eget språk i Norge. 26. april var dagen det skjedde, og som vi nå i etterkant feirer som Kvensk språkdag. På grunn av COVID-19 valgte Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, sant flere andre kvenske forbund og organisasjoner …