Regjeringen vil ikke gi kvenske kulturminner særskilt fredning

Pressemelding

I statsråd sist fredag la regjeringa fram forslag til endring i kulturminneloven. Det blir foreslått at samiske kulturminner som er fra 1917 eller eldre, vil være automatisk fredet.

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF – RK) er svært skuffet over at forslaget ikke gjelder kvenske kulturminner.

NKF – RK har i brev til Klima- og miljødepartementet (KMD) bedt om at også kvenske kulturminner må ha 1917 som grense for automatisk fredning.

Et enstemmig Sameting har vedtatt at den faste fredningsgrense må gjelde både for samiske og kvenske kulturminner.

Finnmark fylkeskommune har bedt om det samme, og Troms Fylkeskommune har det som ett av punktene i sin handlingsplan for kvensk språk og kultur.

Nåværende statsråd Elvestuen tok i 2015 som stortingsrepresentant opp saka i et skriftlig spørsmål til daværende statsråd Sundtoft. Derfor er det spesielt skuffende at Elvestuen, nå som statsråd, ikke følger opp det som han som stortingsrepresentant var opptatt av.

NKF – RK hadde møte med den nye politiske ledelse i KMD for tre uker siden, der vi tok opp saka og hvor vi spesielt viste til statsrådens tidligere engasjement.

NKF – RK vil følge opp saka overfor Stortinget.