Fordeling av tilskudd til kvensk språk og kultur

Kommunal -og moderniseringsdepartementet har tildelt nærmere 4,4 millioner kroner til ulike tiltak innen kvensk språk og kvensk kultur for 2018. Formålet med tilskuddsordningen er i følge KMD «å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur». Kvenske språktiltak og tiltak for barn og unge er prioritert under denne posten.

NKF-RK har fått tildelt 300 000 kroner som står øremerket til barne- og ungdomsarbeid og språkprosjekter. Lokallagene i Alta og Lakselv har fått 30 000 kroner hver til vitalisering av kvensk språk og kultur.

De største beløpene går til driftsstøtte, som er tildelt til Halti kvenkultursenter, Storfjord språksenter og avisen Ruijan Kaiku. Disse har fått driftsstøtte også tidligere år. Halti Kvenkultursenter får ytterligere 300 000 til prosjektet Kieliaalto – kvensk språkbølge.

Utenom driftsstøtte er det Kvensk Institutt – Kainun institutti som får størst tilskudd. 800 000 kroner går til å utvikle læremidler for kvenske språkreir. Dette berører både språk og tilbud til barn og unge, noe som departementet prioriterer når de behandler søknadene.

De fleste midlene er tildelt til språklige prosjekter, men også noen kulturtiltak har fått tilskudd, blant dem det kvenske teatret ITU teatertrupp, som får 100 000 kroner til friluftsspillet «Kyläpeli».

 

Mottaker Prosjekt Beløp
     
Halti kvenkultursenter Driftsstøtte 750 000
Storfjord språksenter Driftsstøtte 750 000
Ruijan Kaiku (kvensk avis) Driftsstøtte 800 000
 
Halti kvenkultursenter Kielaalto – kvensk språkbølge 300 000
Porsanger kirkekontor Lettleste bøker på kvensk 50 000
Alta kvenforening Vitalisering av kvensk språk og kultur i Alta 30 000
Norske Kveners Forbund Barne- og ungdomsarbeid og språkprosjekter 300 000
Kvensk institutt Læremidler for kvenske språkreir 800 000
Varanger museum Konferanse: Ti år med Kvensk språkting 60 000
Siivet AS Barnebok 135 000
Siivet AS Filmopptak – kvenske historier  100 000
KultNett AS Teaterforestillinger for barn 37 000
ITU Kvensk teatertrupp Spel: Kyläpeli 2018 100 000
Norske kvener, Lakselv Revitalisering av språk og kultur 30 000
Finnmark fylkeskommune Strategi for kvensk/norskfinske forhold i Finnmark 100 000
Finnmark fylkesbibliotek Kvensk litteratur på litteraturfestival 50 000