Støtter etablering av kvensk språksenter i Porsanger

13010882_1272232632806050_4596819553315267988_n

Norske Kveners Forbund stiller seg bak forslaget fra Tverrpolitisk liste i Porsanger.

I en pressemelding av 9. desember skriver NKF – RK at

Forbundsstyret i NKF – RK setter pris på- og støtter forslaget fra Tverrpolitisk liste i Porsanger om midler til etablering av kvensk språksenter i Porsanger. Vi mener dette er rett vei å gå for å få statlige midler til en fast ordning for kvenske språksentra i kvenske kommuner. Kvenske språksentra vil ha en viktig rolle i revitaliseringen av kvensk språk og kultur, bl.a. for å støtte voksenopplæring i kvensk og arbeidet med kvenske språkreir i barnehager. Porsanger vil med dette vise vei for andre kommuner, slik man allerede har gjort gjennom langvarig satsing på trespråklighet: kvensk, samisk og norsk.