Forskningsdager med kvensk på agendaen

forskningsdagene

Forskningsdagene 2016 er i gang, og i Nord-Troms er det flere kvenskrelaterte aktiviteter.

Mari Keränen skal holde foredraget «Kvensk språk – hvordan ser framtiden ut?» på Halti i Nordreisa, torsdag 29. september kl. 18.00. Foredraget er åpent for alle.

Allerede på mandag den 26. september er det forskertorg på Halti. Her vil Kainun institutti – Kvensk institutt ha åpen stand med språkaktiviteter, mens Halti kvenkultursenter og Nord-Troms Museum tar i mot to skoleklasser fra henholdsvis 3. og 6. trinn, hvor prinsippet bak lafting og historier knyttet til dette blir presentert.