Kvenene og fornorskingen

I de siste dagene har det vært flere oppslag om fornorskingen i skolen av samiske barn og unge, og om hvordan opphold på internat har bidratt til å gjøre livet vanskelig for disse.

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK) er glad for at det blir satt fokus på fornorskinga. Kvenene ble i likhet med samene utsatt for en sterk fornorskingspolitikk, og mange kvener kan i dag fortelle om hvordan fornorsking og internatopphold gjennom hele skoletiden har fått store negative konsekvenser gjennom livet. Både samer og kvener har fått senskader av sine opplevelser som internatbarn. Det er hjerteskjærende, og i dag vanskelig i det hele tatt å forestille seg, at 7-åringer fra første klasse og gjennom hele grunnskolen ble tvunget til å bo på internat med strengt regime.

NKF/RK sist helg vedtok enstemmig på landsmøtet sist helg å kreve en utredning av fornorskingspolitikken og de overgrep som skjedde mot kvenene kollektivt og individuelt som et resultat av denne politikken. NKF/RK støtter tanken om at det opprettes en Sannhetskommisjon som utreder fornorskingspolitikken og dens konsekvenser for alle folkegrupper.