Nasjonale minoriteter utelatt i stortingsmelding nr. 19

I mars i år la regjeringen fram Stortingsmelding nr. 19 (2015 – 2016) Tid for lek og læring som handler om å få et bedre innhold i barnehagen. De nasjonale minoritetene er imidlertid utelatt.

Meldingen er svært viktig for utvikling av barnehagen i Norge i mange år framover. Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK) er meget skuffet over at meldingen ikke i det hele tatt omtaler barnehagetilbudet for de nasjonale minoriteter, og spesielt for oss kvener.  Det blir flere steder i meldingen  understreket hvor viktig  barnehagen er for utvikling av barnets  språk, kultur og identitet. Når en da i en slik sammenheng utelater de nasjonale minoritetene, så er det en grov forsømmelse. NKF/RK  mener også at dette er et brudd på Norges forpliktelse overfor de nasjonale minoriteter.

NKF/RK vil ta opp saken med representanter på Stortinget.