Budsjettet til kvenske formål må økes

landsmøte-nkf-2016-foto-pål-eriksen

Resolusjon fra landsmøtet 2016:

Budsjettet til kvenske formål må økes

 

Regjeringen varsler at budsjettrammen for tilskudd til kvenske formål ikke skal økes. Samtidig sier regjeringen at de vil styrke kvensk språk og sikre at antallet kvener som snakker kvensk øker. Kvensk språk er som kjent sterkt utrydningstruet.

Landsmøtet i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto kan ikke se at det er mulig å holde budsjettrammene nede samtidig som de sikrer at flere kvenske barn lærer kvensk og blir kvenskspråklige. Landsmøtet mener det er begrenset hvor lenge arbeidet for revitaliseringen av kvensk språk i stor grad skal være ubetalt dugnadsarbeid.

Regjeringen må følge opp de anbefalinger Europarådets ekspertkomite har gitt Norge i sin siste rapport på Minoritetsspråkpakten. Ekspertkomiteen ber Norge prioritere kvensk språk foran alle de andre språkene som dekkes av pakten, og implementere en handlingsplan for kvensk språk og særlig prioritere kvensk i alle utdanningsnivåer og kvensk i media.