NKF/RK på nettet

31949_118782694817722_1388656_n

Et nytt år er i gang, det gir oss sjansen til å kaste et tilbakeblikk på hva som har skjedd på hjemmesiden vår og arbeid knyttet til dette i året som gikk!

Den offisielle hjemmesiden til Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto – www.kvener.no – hadde totalt 57 nyhetsoppslag i 2015. Det tilsvarer 4-5 nyhetsoverskrifter i måneden. I 2014 var tallet omtrent det samme, da med 60 overskrifter totalt.

Atekst_illustrasjonArbeidet med hjemmesiden og for NKF/RK på nettet generelt er imidlertid mer sammensatt enn det ovennevnte; De siste årene har vi forsøkt å samle inn kvenske nyheter fra norske medier i en egen, strukturert oversikt. De forskjellige mediene er lagt i alfabetisk rekkefølge og nyhetstitlene er plassert under de respektive mediene i kronologisk rekkefølge (nytt –> gammelt) med lenke til saken. Det vil alltid være noen nyheter/saker som faller utenfor, men vi forsøker å fange opp det meste som finnes på nettet. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig. Denne oversikten brukes blant annet av UiT – Norges arktiske universitet som en ressursside!

De siste årene har vi også åpnet for ytringer (leserinnlegg) på kvener.no. Selv om det ikke er så mange leserinnlegg som sendes hit, kan det i alle fall brukes som et slags «arkiv» for de leserinnleggene som er blitt lagt ut. Man kan altså i ettertid gå inn og se tilbake på det som har blitt skrevet. Denne siden har også potensiale som ressursside, særlig for de som måtte ha interesse av ytringer og debatt fra den kvenske verden.

Det meste som publiseres på vår hjemmeside legges også ut på kvenforbundets twitter- og facebookside. På den måten når vi ut til våre følgere på sosiale medier, der vi har nærmere tusen følgere totalt; Nesten 300 personer følger oss på twitter og vi nærmer oss stadig 700 følgere på facebook! Antall delinger på sosiale medier er langt høyere enn det som legges ut på hjemmesiden, da vi også deler relevante nyheter fra andres hjemmesider, for eksempel kvenske organisasjoner, institusjoner, Ruijan Kaiku etc.

Når det skjer endringer internt i et lokallag, være seg kontaktinformasjon, styresammensetting eller annet, gjør vi endringer i oversikten over lokallag så snart en endringsmelding blir tilsendt vår webarbeider. Det er de respektive lokallagene selv som sitter på den til enhver tid nye informasjonen og som må sende det inn dersom de vil ha informasjonen på hjemmesiden oppdatert.

De senere år har vi også lagt bedre til rette for pressen, der vi legger ut utvalgte pressemeldinger og bilder av sentrale personer i forbundet, som pressen fritt kan bruke. Vi forsøker også å legge ut informasjonsskriv til medlemmene kontinuerlig, både om hva som skjer i forbundet, hva man deltar på fra sentralt hold osv.

Generell vedlikehold og oppdatering av informasjon på nettsiden gjøres sporadisk og etter behov. Tidligere i 2015 ble for eksempel innmeldingsskjema (medlemskap) oppdatert, da informasjonen som lå ute både var forvirrende og til dels misvisende. Intensjonen er at det skal være forholdsvis enkelt å melde seg inn i et lokallag – eller velge medlemskap i hovedorganisasjonen – direkte fra vår hjemmeside. Kveeninuoret har sett på løsninger der man kan melde seg som medlem fra nett og betale medlemsskap direkte, enten med nettbank eller mobil. Dette er selvsagt noe som kan bli aktuelt for NKF/RK også på sikt.