Prosjektmidler til kvenske formål

IMG_6875.CR2
Kulturrådet har gitt søtte til kvenske kulturtiltak. Foto: Pål Eriksen

I disse dager gir Norsk kulturråd tilskudd til utallige ulike prosjekter og kulturtiltak over det ganske land. Sett med kvenske øyne er det særlig verdt å merke seg at Ruija museum og Halti kvenkultursenter har fått tilskudd til hvert sitt kulturtiltak.

Ruija museum har fått innvilget 150 000 kr til prosjektet “Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger”.

Prosjektet er et samarbeid mellom Varanger museum–Ruija museum, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto. I prosjektet skal kvensk/norskfinsk folketradisjon i dagens Varanger samles inn og dokumenteres. Man ønsker også å utforske nye og spennende måter for hvordan kulturarven kan formidles videre. Prosjektet vil gå over to år med oppstart våren 2016 og avslutning høsten 2017.

I Nord-Troms/Pohjais-Tromssa har Halti kvenkultursenter-Haltiin kväänisentteri fått innvilget 200 000 kr til Paaskiviikko 2016.

Sommeren 2007 ble daværende Baaskifestivalen arrangert for første gang i Nordreisa kommune/Raisin komuuni, og i 2010 tok festivalen det kvenske navnet Paaskiviikko og ble arrangert regionalt for første gang, med ulike arrangement i samtlige seks kommuner i regionen. Aldri tidligere har de kvenske kulturdagene i Nord-Troms fått et så stort tilskudd fra en og samme støtteordning, skriver kvenkultursenteret på sine hjemmesider.