Professor emeritus: – Smak på kvenbegrepet!

henning 2
Professor emeritus Henning Johansson.

– Det er viktig at vi alle om ikke annet smaker på begrepet «kvener» og tenker over om begrepet kunne vært en samlende benevnelse, der variasjonsrikdommen kunne bli en kraft, noe den ikke er i dag.

Den 28.-30. august var Norske Kveners Forbund, Kvensk ungdomsnettverk, Kvenlandsforbundet, Svenske Tornedalingers Riksforbund og Met Nuoret samlet på et felles seminar i Kiruna. Professor emeritus Henning Johansson holdt foredraget «Vårt folks historia», der han anmodet organisasjonene om å samle seg under begrepet «kvener», istedenfor at man skulle ha mange ulike benevnelser, når man tross alt er ett og samme folk.

Her kan du lese et sammendrag av foredraget (svensk versjon).

Les også: – Vi er ett folk