Folket har talt: Redd skolen i Børselv

hdr
Hilja Huru mener Kommunal- og moderniseringsdepartementet burde være på banen i skolesaken i Porsanger. Foto: Pål Eriksen

Tverrpolitisk liste i Porsanger har gjort et brakvalg, og en av hovedsakene deres er at tilbudet ved Børselv og Billefjord skoler skal opprettholdes med 1-10 skole og barnehage.

Sammen med Arbeiderpartiet, SV og SP i Porsanger vil de jobbe for skole og barnehage i distriktene. Til sammen har de nå fått nok mandat til et flertallsstyre i Porsanger kommune. – Nå skal vi møtes og snakke sammen, men det ser veldig bra ut. Vi har til sammen 11 mandater mot 8 på blå side, sier leder for Ruijan Kväänit – Pyssyjokilaiset, Egil Borch, som også er aktiv for Tverrpolitisk liste i Porsanger.

Leder for Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru, ser dette som et klart signal fra velgerne og karakteriserer valgresultatet som en seier for bygdene i Porsanger. – Ønsket fra Pyssyjokilaiset om opprettholdelse av skolen i Børselv skal respekteres. Den lokale skolen er en viktig språkarena, og ifølge rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter skal kvenene høres i saker som angår oss. Da Porsanger kommune vedtok nedskjæringene for disse skolene tok ikke statlige myndigheter det ansvaret de har for minoritetsspråkene i nord, de tok ingen grep for å hjelpe på situasjonen.

Les også: Underskriftsaksjon mot nedleggelser i Børselv

Porsanger kommune gir elevene i kommunen undervisning i kvensk ved skolen i Lakselv og er på andre måter en foregangskommune når det gjelder kvensk språk. For eksempel nå i høst tilbys kvenske språkbad i barnehagene i Lakselv og omegn, i samarbeid med Ruijan Kväänit – Lemmijokilaiset.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skulle ha vært på banen i skolesaken. Det er de som har et overordnet ansvar for politikken for de nasjonale minoritetene. Nå har reaksjonen kommet fra grasrota, avslutter Huru.