– Er dere ikke urfolk? Er dere noen slags kvener?

kvenersamer

Nordkalottfolket fikk høre det, da de ikke ville ha ordet «urfolk» inn i Grunnloven.

– Vi synes grunnloven i dag ivaretar samenes interesser på en tilfredsstillende måte, skriver Nordkalottfolket i en pressemelding.

– Arbeidet og ressursbruken burde vært rettet mot lover som ikke ivaretar samisk leve- og arbeidsmåte, eksempelvis motorferdselloven og plan- og bygningsloven.

Les også: Nordkalottfolkets forhold til kvener

Når Kjellrun Wilhelmsen la fram synet til Nordkalottfolket i et komitémøte på mandag, ble ordvekslingen heftig.

– Hartvik Hansen fra Arja tok ordet, og sa det er skremmende at NKF er verre enn FRP, og at han er forskrekket over dette. «Er dere ikke urfolk? Er dere noen slags kvener», sa han på en så nedlatende måte at man trengte ikke å være i tvil om at kvener ikke har noen verdi i hans øyne.

Les også: Grunnlovsdiskusjon endte i krangel

Les også: Grunnlovsdebatt endte med rasisme

– Dersom det er oppfattet som rasisme, så beklager jeg det. Men intensjonen min var ikke slik, sa Hansen til Altaposten.

Lederen for Nordkalottfolket, Torill Bakken Kåven, mener beklagelsen ikke er noe å skryte av.

– På en måte er det fint at denne type rasistiske holdninger blir røyket ut, vi har dem tydelig vis nærmere enn vi aner. Samtidig er det jo trist og opprørende, sier Kåven.