Skuffet over kvensk medietilbud

Hilja2
SKUFFET: Leder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru, er skuffet over det kvenske medietilbudet. Foto: PVE

I en pressemelding skriver Ruijan Kveeniliitto/Norske Kveners Forbund at man er svært skuffet over ingen tydeliggjøring av kravet til kvensk medietilbud i NRK-meldingen, Meld. St. 38 (2014–2015).

Videre i pressemeldingen skriver NKF/RK som følger:

Kulturdepartementet har følgende konklusjon i sin vurdering: «Departementet ventar at NRK følgjer opp kravet om å styrkje tilbodet til språklege og nasjonale minoritetar, men finn det elles ikkje naudsynt å spesifisere innhaldskrava til NRK ytterlegare».

Vi registrerer også ambisjonene fremhevet i kulturdepartementets pressemelding 19.06.2015 om at NRK skal «…sende program på nynorsk, på dei samiske språka og for språklege minoritetar….» dvs det er ikke et mål at det skal sendes program kvensk, kun for kvener.

Det har de siste 40 årene vært en stadig innskrenking av kringkastingen på kvensk til dagens Finsksending med 12 minutter radio hver onsdag i lunsjtider, og kun deler av denne sendingen er på kvensk språk. Dette er den eneste faste kringkastingen på kvensk for det kvenske folket.

For kvenene/tornedalingene i Sverige, hvor språket vårt kalles meänkieli, har Sveriges Televisjon og Sveriges Radio til sammen 2316 timer på meänkieli i løpet av et år (tall fra 2012), og Sveriges Utbildningsradio har i tillegg også sendinger på meänkieli. Til sammenlikning utgjør Finsksendingen i Norge til sammen 10 timer i løpet av et år.

Europarådet har uttrykt særlig bekymring for at kringkastingen på kvensk er temmelig begrenset. Dette er fremhevet i alle rapporter på minoritetsspråkpakten etter at statusen for kvensk språk ble avklart i Norge i 2005. I 2006 skrev de i sin rapport «The Committee of Experts considers that the logical consequence of the new status of the Kven language is for the authorities to take urgent measures to strengthen the use of Kven in public life». Denne logikken fant ingen gjenklang da, og Kulturministeren ønsker altså heller ikke nå, 10 år etter, å ta grep for noen umiddelbare tiltak.

Det kvenske folket trenger daglige sendinger på kvensk for å kunne ta vare på vårt eget språk, og kvenene fortjener dette etter 40 års tålmodighet.