Vårmøte i Lakselv

foto Liisa Koivulehto_P6020939
Bente Imerslund. Foto: Liisa Koivulehto/Ruijan Kaiku

Ruijan Kväänit – Lemmijokilaiset/Norske Kvener – Lakselv inviterer til vårmøte på Brennelv Bygdehus, fredag 22. mai kl. 18.00. På programmet er blant annet Bente Imerslund som skal fortelle om nettstedet finsk.no med hovedvekt på russisk Karelen.

Program for møtet:

  1. Vårprat – informasjon
  2. Framdrift – ønsker fra medlemmene
  3. Bente Imerslund snakker om nettstedet finsk.no med hovedvekt på russisk Karelen.

Bente Imerslund har siden oppstart i 2004 vært redaktør for nettstedet www.finsk.no. Hun har også undervist i finsk fra 1975-2008, mest i videregående skole. Imerslund er forfatter av lærestoff i finsk og bøkene «Finske stedsnavn i Nordreisa» (1993) og «Kvenske personnavn i Nordreisa» (2008).

Medlemmer og interesserte er velkommen til vårmøtet i Lakselv!