Status for kvensk språk

Landsstyret-2015-foto-Heidi-Nilima-Monsen-Ruijan-Kaiku
Landsstyret 2015. Foto: Heidi Nilima Monsen/Ruijan Kaiku.

Den 18.-19. april hadde Norske Kveners Forbund/RK landsstyremøte i Alta. I en av sine resolusjoner hadde man fokus på status for kvensk språk.

Det kvenske språket fikk i 2005 status som eget språk – minoritetsspråk – i Norge, og befinner seg på nivå 2 i Minoritetsspråkcharteret, men Norske Kveners Forbund m.fl. arbeider hardt for å løfte språket til nivå 3. Dette innebærer blant annet at ansvaret for språket flyttes fra kommunene til sentrale myndigheter og at kvensk språk får den samme beskyttelsen som samisk.

Her er resolusjonen:


26. april 2015 har kvensk språk 10 års jubileum som offisielt anerkjent språk i Norge. Imidlertid er kvensk ett av de opprinnelige språkene i Nord-Norge og ble før snakket av hele den kvenske befolkningen på Nordkalotten, og mange nordmenn og samer snakket også kvensk. Kvensk språk lå lenge nede under fornorskingens åk: etter at kvensk ble forbudt som språk og hjelpespråk i skolen i 1936 gikk det to generasjoner før kvensk igjen ble tillatt i skolen gjennom innføringen av en ny læreplan i 1996.

Nå får mange kvenske barn og ungdom igjen muligheten til å lære kvensk språk på skolen. Men to tapte generasjoner gjør at de ofte ikke kan få hjelp fra sine foreldre eller sine besteforeldre.

Skolen alene kan ikke gjenopplive et språk, selv om skolen var den viktigste brikken i arbeidet mot kvensk og samisk i Norge. Staten må gjøre opp for den uretten at mange voksne kvener er fratatt sitt språk. Kvensk språk må få et løft. Kvensk språk må tilbys, høres og sees innen alle samfunnsområder. Kvensk språk må heves til nivå 3 i Minoritetsspråkcharteret