Endringer i Kåfjord-styret

Styret-2015
F.v: Dora Odinsdatter, Anette Seppälä, Torleif Lyngstad og Line Evensen. Foto: Lisa Vangen

Kåfjord Kvenforening/Kaivuonon Kveeniseura holdt sitt årsmøte den 7. mai i Olderdalen. Et av punktene på saklista var valg av nytt styre.

Det nye styret består av:

  • Line Evensen (Djupvik), leder
  • Dora Odinsdatter (Olderdalen), nestleder
  • Elling Vatne (Manndalen), sekretær
  • Torleif Lyngstad (Birtavarre), styremedlem
  • Anette Seppälä (Nordmannvik), styremedlem

Line Evensen og Anette Seppälä ble gjenvalgt. Ragna Pedersen, Lisa Vangen og Pål Vegard Eriksen tok ikke gjenvalg.

 

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto gratulerer og ønsker det nye styret lykke til med det videre arbeidet!