Flaggforslag fra Kåfjord

Flagg-forslag2

Internt i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto pågår det for tiden en flaggsak og lokallagene står sentralt i denne prosessen. Styret i Kåfjord Kvenforening/Kaivuonon Kveeniseura har i dag sendt inn sitt forslag.

Styret i Kåfjord Kvenforening/Kaivuonon Kveeniseura har i dag sendt inn et flaggforslag til Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto. Flagget er en kombinasjon av STR-T og Meänmaas meanflaku og Kvenlandsforbundets flagg – og bygger på Kvensk Råds uttalelse om «et felles flagg for alle kvener på Nordkalotten».

I flaggforslaget heter det at den gule og hvite stripa hentes fra meanflaku, mens solblomsten og den blå stripa hentes fra Kvenlandsforbundets flagg. Fargene er dessuten gjenkjennbar i forhold til de fargene som finnes i NKFs forbundslogo i dag.