Oppsummering fra revitaliserings- seminaret

Trygg-Jakola

Den 9.-10. oktober var det seminar om revitalisering av kvensk språk på – og i regi av – Universitetet i Tromsø. Omlag 50 personer var tilstede og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto stilte mannsterkt. Videre følger en oppsummering fra seminaret, skrevet av nestleder i NKF/RK, Trygg Jakola (bilde).

Det var et variert og interessant seminar med humor og god stemning. Vår felles sorg over gode mennesker som har gått bort i år, personer som sto på for språket og som jobbet aktivt i årevis for kvenske rettigheter, ble markert.

Oppsummerende kan man si at seminaret og deltakerne hadde fokus på veien videre, hva kan vi gjøre, både hver for oss og i fellesskap.

Det var interessant å høre om all den fantastiske jobben som har vært gjort av veldig mange for å støtte opp om kvensk språk og kultur. Særlig vil vi nevne innsatsen akademikere og forskere ved Universitetet i Tromsø har gjort, spesielt standardiseringsarbeidet, den nye omfattende grammatikken som kommer fra trykkeriet i løpet av høsten, ordboksarbeidet og teknikken som lages av Giellatekno.

Foredraget av Annikka Pasanen om revitaliseringsarbeidet for enaresamisk var svært inspirerende og viste hva man kan få til når lokalt engasjement og innsats går hånd i hånd med en gjennomgående og aktiv satsing fra myndighetenes side. På 80-tallet var tilstanden for enaresamisk verre enn tilstanden nå er for kvensk, og i dag er det et levende språk i Enari. Av viktige og avgjørende tiltak som ble trukket frem var språkreir, ettårige intensivkurs for voksne, mentorordninger for voksne som holder på å lære seg språket, og støtte fra de som kan språket ved at det ble snakket kun enaresamisk og toleranse for den språklige utviklingen med støttespråk og språklige feil. Foredragsholderen understreket at man må stå på mens man venter på støtte fra staten eller andre – og at man må bare gjøre det. «Snakk kvensk!», var oppfordringen.

Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt hvor vi merket oss den gode innsatsen fra Troms fylkeskommune, Utdanningsdirektoratet annonserte at det skal settes i gang et prosjekt på frafallsproblematikken i grunnskolen, og Universitetsledelsen markerte velvilje og vil se på tilrettelegging for enklere opptak til kvenskstudier og man kom inn på hvordan man kan få kvensk inn i lærerutdanningene.

 

Fra NKF/RK deltok:

  • Leder Hilja Huru
  • Nestleder Trygg Jakola
  • Styremedlem og leder for Alta kvenforening Grete-Alise Nilimaa Monsen
  • Leder for Kåfjord kvenforening Line Evensen
  • Styremedlem i Qvän Østlandet Ivar Dervo

 

 

Direkte innmeldingskjema for medlemskap i NKF/RK |