– Må omgjøre vedtaket!

Hilja
Leder i NKF/RK, Hilja Huru, med åpent brev til Helse Nord. Foto: Pål Eriksen

Forventer at Helse Nord omgjør vedtaket om nedlegging av distriktpsykiatrisk senter i Porsanger.

Lederen i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru, har i et åpent brev til Helse Nord tatt til ordet for at de skal likebehandle minoritetene i nord og omgjøre vedtaket om nedleggelse av distriktpsykiatrisk senter i Porsanger.

I brevet hevdes det at omsorgen for de kvenske pasientene raseres dersom man opprettholder vedtaket og flytter senteret ut av en kommune der både kvensk, samisk og norsk blir godt ivaretatt, til en tospråklig kommune.

«De nærmeste årene vil det være et økende behov for et tilbud for kvener som ikke lengre husker andrespråkene samisk eller norsk og som vil trenge pleie på sitt morsmål«, skriver Huru.

Brevet er lagt ut i sin helhet på vår ytringsside.

 

 

Direkte innmeldingskjema for medlemskap i NKF/RK |