Masteroppgave om kvensk revitalisering

Tegning-av-dansende-kvener

Elizabeth Verrill ved Brandeis University har skrevet en masteroppgave med tittelen «The Kveeni of Northern Norway: From National Minority to Indigenous People» (Kvenene i Nord-Norge: Fra nasjonal minoritet til urfolk) der hun blant annet skriver om hvordan kvenene i større grad bør samles som ett folk og om kvenenes kandidatur som urfolk.

Masteroppgaven kan leses i sin helhet her:

VerrillThesis2014

 

 

Direkte innmeldingskjema for medlemskap i NKF/RK |