Kvensk Råd: – Takk Agnes!

minun_kieli_foto_Pål_Eriksen
KVENSK RÅD JUBLER: F.v.: Anne-Gerd Jonassen, Svend J. Keinuvuopio, Stig Nodland, Oddvar Ørnebakk og Lisa Vangen. Foto: Pål Eriksen.

 Kvensk Råd jubler for lærebøker i kvensk for barneskolen og hyller forfatteren, samtidig håper man det også vil utarbeides bøker tiltenkt ungdomsskolen. Ber oppvekstsjefen forenkle innkjøp for kvenforeningene.

Lærer og ildsjel Agnes Eriksen fra Porsanger har skrevet de første kvenske lærebøkene for bruk i skolen. Bokserien «Minun kieli, minun aaret» er tiltenkt å dekke alle trinn på barneskolen. Til nå er grunnboka og oppgaveboka for henholdsvis 3.-4. klasse og 5.-6. klasse klare for salg. Bøkene er blitt til gjennom et spleiselag mellom Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark og Porsanger kommune.

Bøker for 1. og 2. klasse er under utarbeidelse, og det er et mål at også bok for 7.klasse skal lages.

I en uttalelse fra Kvensk Råd heter det at..

Kvenene har mange ildsjeler, men få som Agnes Eriksen. Hun bruker tiden til langt viktigere ting enn de fleste andre! Vi vil sende en stor takk til henne, for det viktige og bidragsytende arbeidet som er lagt ned for å få de første kvenske lærebøkene realisert. Vi håper det etter hvert utarbeides lærebøker for ungdomsskolen også.

Kvensk Råd har nettopp bedt oppvekstsjefen i Porsanger, Knut Johnsen, om at kvenske lokallag- og foreninger skal kunne kjøpe bøkene til rabattert pris for eksempel ved innkjøp av et visst antall.

 

 

Direkte innmeldingskjema for medlemskap i NKF/RK |