Innsamling av ord og uttrykk

Forbundsstyret2
Forbundsstyret oppfordrer lokallagene til å ta del i innsamlingsprosjektet. Foto: Pål Eriksen

Norske Kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto og Kvensk institutt/Kainun institutti går sammen for å samle inn kvenske ord og uttrykk.

I forbindelse med at Kvensk institutt skal starte et arbeid med å samle inn kvenske ord og uttrykk, har man fra forbundsstyret i Norske Kveners forbund sagt at man vil oppfordre sine lokallag til å ta del i- og støtte opp om innsamlingsarbeidet. Lokallagene kan til eksempel arrangere språkkafé der innsamlerne får mulighet til å komme og møte det lokale miljøet og den lokale kunnskapen på gitt sted.

I en uttalelse fra forbundsstyret heter det blant annet at:

NKF/RK vil oppfordre våre lokallag til å ta godt imot innsamlerne fra Kvensk institutt (når de tar kontakt). Det er et viktig arbeid for revitalisering av det kvenske språket som nå settes i gang.

 

Vil sikre dialektvariantene

Fra Kvensk institutt heter det at det under innsamlingsarbeidet er svært viktig at man sikrer dialektvariantene som eksisterer i de forskjellige språkområdene. Instituttet ønsker at kvenforeningene arrangerer på kvelder som passer for dem, slik at de selv bestemmer dato og sted, men at instituttet kan stille opp med sine folk.

Det er tenkt slik at vi deler deltakerne på disse arrangementene i grupper, (dette avhenger selvfølgelig av antall deltakere) hvor hver gruppe får ordlister som de jobber seg igjennom.  Alle kvenforeninger får de samme ordlistene, slik kan vi kan ta hensyn til de forskjellige språkvariantene, og forsikre oss om at alle varianter blir med.  Det er mange ord, og man må regne med å arrangere flere kvelder. Dette ser vi for oss kanskje kan skje i høst- og  vintermånedene.

Forslagene vil instituttet gi til Kvensk språkting som skal ha en gjennomgang av alle forslag og til slutt vedta. Når Kvensk språkting har behandlet alle forslag vil ordene deres bli gitt til kvensk språkteknologiprosjekt. Kvensk språkteknologiprosjekt sitter i dag og programmerer den kvenske ordboka, det er denne ordboka disse ordene skal inn i. De som sitter i språkteknologiprosjektet er: Mervi Haavisto, Bjørnar Josefsen, Mari Keränen, Anna Kaisa Räisänen (alle for Kvensk institutt), Leena Niiranen og Trond Trosterud fra UiT.

 

Direkte innmeldingskjema for medlemskap i NKF/RK |