Bli medlem i Norske Kveners forbund

Forbundsstyret1
Styret i NKF/RK f.v: Nora Ollila, Evy Basso, Hilja Huru (leder), Trygg Jakola (nestleder), Grete Alise Nilima Monsen, Egil Borch, Jarle Myrhaug og Tor Martin Osvald Josefsen. Foto: Pål Eriksen

Norske Kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK) behøver medlemmer for å  kunne ta vare på kvenske interesser.

NKF/RK er en landsdekkende organisasjon som ønsker og ivareta det kvenske språket, kulturen og historien og kvenske interesser generelt. Vi har lokallag i Nord-Varanger, Tana, Børselv, Lakselv, Alta, Tromsø, Storfjord, Kåfjord, Kvænangen og på Østlandet, itillegg til at vi er paraplyorganisasjon for Kvensk Ungdomsnettverk og Kvensk Kvinnenettverk.

Våre lokallag utgjør brorparten av vår medlemsskare og vi har de siste årene sett en økning i antall medlemmer. Vi sier oss selvsagt fornøyd med det, men ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen, enten du ønsker å bidra aktivt eller være støttemedlem!

Du som medlem vil få muligheten til å påvirke hvilken retning NKF/RK skal bevege seg hva gjelder satsingsområder, itillegg til å kunne påvirke hvordan ditt lokallag arbeider lokalt.

I noen lokallag er det mye aktiviteter, i andre er det færre. Typiske aktiviteter kan være alt fra sosiale sammenkomster som sangkvelder og språkkafé, til språkkurs, slektsforskning, arrangering av kulturarrangement eller arbeid opp imot myndigheter på forskjellige måter, det igjen være seg alt fra å ivareta kvenske kulturminner, få opp kvenske skilt eller til å heve statusen til kvensk språk (Saken fortsetter under bildet).

31949_118782694817722_1388656_n

Liker du Norske Kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto på facebook, så vet du hva vi holder på med!

 

Det finnes flotte aktiviteter for både store og små i de forskjellige lokallagene. I disse dager arrangeres det for eksempel kurshelg for barn i Porsanger. I Nord-Troms kommunene arrangeres festivalen Paaskiviiko (Baaskiuka) hvert år i begynnelsen av juni og her spiller lokallagene en viktig rolle både før, under og etter arrangementet. Kipparifestivalen som arrangeres i Porsanger har også sine lokallag som viktige bidragsytere! I Oslo arrangerer Qvän Østland titt og ofte arrangementer med kvensk innhold.

Man velger selv om man vil bidra eller ikke, man velger selv i hvor stor grad man vil bidra og man velger selv å støtte Norske Kveners forbunds viktige arbeid for kvensaken – eller å la være. Men hvorfor la være? Uten våre medlemmer, hver og én av dem, ville ikke forbundet, den viktige jobben som gjøres og alle sporene vi etterlater oss i samfunnet eksistert.

Vi oppfordrer derfor nettopp deg til å finne og ta kontakt med ditt lokallag og bli medlem – eller melde deg inn som direktemedlem! Innmeldingsskjema finnes på denne linken. Har du spørsmål eller ønsker nærmere opplysninger, ta enten kontakt med ditt lokallag eller generalsekretær i forbundet, Ivar Johnsen, på tlf +47 994 28 066 eller e-post til post@kvener.no.

Sistnevnte er mannen man kontakter om man selv vil starte lokallag på sin hjemplass…