Kvenske veivisere under opplæring

Midler til et kvensk veiviserprosjekt er innvilget. To ungdommer fra Kveeninuoret vil i tiden framover få opplæring fra forskjellige hold og siden dra rundt og formidle om kvenene ovenfor andre ungdommer. Opplæringsprosessen for dem er allerede i gang.

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto har fått midler til et kvensk veiviserprosjekt. Veiviserne vil være Nora Marie Ollila (bilde) og Pål Eriksen fra Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk. De skal reise rundt på flere videregående skoler, i første omgang i Nord-Troms og Finnmark, der de skal formidle om kvenene og kvenske forhold.

Den 26.-27. juni reiste Ollila og Eriksen til Vadsø som et ledd i opplæringsprosessen. Her fikk de en hel dag med Katriina Pedersen på Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum, samt et besøk på Finnmark fylkesbibliotek. Itillegg vil man se på hvilke opplæringsmuligheter man kan få av for eksempel Kvensk Institutt og Universitetet i Tromsø.

Ifølge Ruijan Kaiku har samiske veivisere eksistert i ti år allerede, mens NKF/RK først nå har fått midler til et lignende prosjekt med for det kvenske.

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |