Kvensk leselyst!

Enkel grammatikk og lesestunder for barn.

Høsten 2013 arrangerte Qven Østlandet et “pionerkurs” i muntlig kvensk for barn og voksne. Dette er nå utviklet til et undervisningsopplegg som kan tilbys i alle lokallag. Derfor tilbyr vi en kurshelg for mentorer/”språkbesteforeldre”/ besteforeldre/ foreldre/interesserte som vil bidra til at barn, barnebarn og andre lærer seg kvensk.

Kurshelgen ble først annonsert til mars 2014, men måtte bli utsatt og nå er dato fastsatt til 25. og 26. oktober 2014 i Lakselv. Timeplan og kurssted vil annonseres senere.

 

Deltakerne vil kurses i:

– uttale, grammatikk m.m. og kunne lære dette vider til ungdommer og voksne

– å holde lesestunder for foreldre og barn i lokalforeningene, med tips til voksne til lesestunder hjemme

– og samtaler rundt språk og å ta språket vårt tilbake

 

Kurset og kurshelgen deles hovedsakelig opp i to deler:

1. Et kurs rettet mot voksne (foreldre, besteforeldre, eldre søsken og andre). Instruktør Rønnaug Høybakken.

Det kvenske alfabetet -i forhold til det norske- bokstavene som er i tillegg og bokstaver som ikke er med. Uttale av vokaler (korte og lange lyder), diftonger og konsonanter

Enkel grammatikk:

– noen former av personlig pronomen, spørrepronomen

– enkel verbbøyning

– fortellende, nektende og spørresetninger. Øvingsoppgaver.

– ordendelser (kasus)

Høflighetsfraser

 

2. Lesestunder for barn. Instruktør Agnes Eriksen.

Tips om hvordan man kan legge opp en slik lesestund hver gang:

– litt lesing

– samtale om innholdet

– bearbeidelse av innholdet gjennom tegning og skriving av enkle ord

– tips til sanger, rim, regler og leker som kan knyttes naturlig til bøkene

– aktivisere større barn, som kanskje har kvensk eller finsk på skolen, til å lese for mindre barn

– øve på å bruke fraser (finger- eller hånddukker el.l.)

– lære å bruke ord fra bøkene; døgnets tider, årstider, farger, tall mm.

– tips til lesing hjemme og støtte/oppfølging av foreldrene/voksne

-mm.

 

Det er en fordel, men ikke et krav, at deltakerne på kurshelgen har litt kvenskkunnskaper (ved å ha gjennomført begynnerkurs i kvensk, hatt kvensk som hjemmespråk/morsmål e.l.). Deltakerne kan delta for å selv lære mer kvensk. Imidlertid skal du etter kurshelgen ha lært nok til å kunne kurse medlemmer i eget lokallag.

Ruijan Kveeniliitto/Norske Kveners Forbund vil så langt det er mulig dekke utgifter for deltakerne til reise og overnatting, men p.g.a. begrensede midler kan det ved stor interesse bli nødvendig at lokallaget selv dekker utgifter for noen av deltakerne fra sitt lokallag. Vi må også av hensyn til kvaliteten på undervisningen sette en grense på maksimum ca 20 deltakere. Det vil gis beskjed om dette så snart vi har oversikt over alle interesserte.

Påmelding så snart som mulig til post@kvener.no, senest innen 20. september 2014.

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |