Sametingsrådet positive oppgradering av kvensk språk

Nestleder i NKF/RK, Trygg Jakola (midten), her sammen med Beaska Niillas (t.h) og Kirsti Guvsám (t.v) under besøket på Sametinget 21. mai. Foto: Eskild Johansen

Nordkalottfolket fremmet i dag et forslag om at Sametinget skulle støtte en heving av kvensk språk fra nivå 2 til nivå 3 på det europeiske språkcharteret.

Kjellrun Wilhelmsen fra Nordkalottfolket gikk i dag opp på talerstolen foran Sametinget med forslag om å støtte en heving av kvensk språk på språkcharteret. Hun sa blant annet dette:

– «Kvensk språk har lange tradisjoner her i nordområdene og mange kvener er også samer på samme måte som mange samer er kvener. Samene har gjennom en lang kamp fått anerkjennelse fra norske og internasjonale myndigheter og gjennom denne kampen så vet samene  om viktigheten om det og få støtte fra sine omgivelser. Kvenene er samenes søskenbarn og tradisjoner sier at slektninger skal hjelpe hverandre».

– «For Nordkalottfolket så er det naturlig at alle skal ha likeverdige forhold her oppe og da vi for omtrent ett år siden fikk en henvendelse fra kvenske organisasjoner om å støtte dem i deres arbeid, så var det helt naturlig for oss og ta tak i dette så snart vi var en etablert gruppe. Språk er én av flere viktige, kulturelle markører som skaper identitet og samhold innad i en kultur. Det er derfor fint om vi i denne salen kan enes om at kvensk språk bør nivåoppgraderes».

– «Det koster så utrolig lite og gi denne støtten. Ingen penger, ingen store kamper for vår del, for kampen må kvenene ta selv. Men vi kan være med på å bidra til at kvenenes språkkamp blir litt lettere og da har vi vist solidaritet med våre kulturelle og geografiske naboer og vi har vist at vi verdsetter det flerkulturelle nord uten at det koster oss mer enn blekket og papirarket det er skrevet på».

Les også: Det viktigste for oss er å redde språket vårt!

Sametingspresident Aili Keskitalo overtok talerstolen og sa blant annet som følger.

– «Kvensk er et språk som har lange tradisjoner i nordområdene og er for mange like naturlig som samisk og norsk, derfor ser vi at det er viktig og støtte deres arbeid».

– «Det er sant som Nordkalottfolket sier, kvenene er våre søskenbarn. Mange tror jeg er kven på grunn av mitt finske etternavn, men det er jeg ikke. Når innbydelsen kom i fjor om jeg personlig ville støtte det å heve kvensk språkstatus i forbindelse med minoritetspakten så gjorde jeg det med glede og jeg håper at andre Sametingsrepresentanter også har støttet dette personlig».

Les også: Kvensk delegasjon gjestet Sametinget

Wilhelmsen ba på nytt om ordet i debatten.

– «Jeg oppfatter at vi i nordområdene er inne i en god og positiv utvikling med å bli bevisst på vår flerkulturelle bakgrunn og vårt fellesskap. Dette kan bidra til at vi ser på den ulikheten som er her i nord som en felles, god styrke. Jeg tror at tiden og utviklingen har gjort noe med holdningene våre, noe som gjør at vi får et bredere og bedre perspektiv på livet her i nord».

Les også: Stilte i kvendrakta på Sametinget

Kirsti Guvsám fra NSR ba så om ordet.

– «Vår gruppe syns at denne saken er veldig viktig og vi er glad for at den er fremmet av Nordkalottfolket. Vi hadde et veldig godt møte i komitéuka med Halti Kvenkultursenter og Norske Kveners Forbund der vi i vår gruppe fikk diskutert mange store utfordringer som kvenene har i dag og også fellesutfordringer, blant annet dette med å ivareta kvensk språk.

– «Jeg er glad for Sametingsrådets svar og mener det er viktig at vi bidrar med å støtte kvenene i forhold til at de skal få flere kvenske språkbrukere».

 

Inger Elin Utsi fra NSR overtok talerstolen.

– «Jeg vil personlig fra denne talerstolen støtte kvenenes kamp for å oppgradere språksstatusen i den europeiske språkpakten for minoritetsspråk».

 Les også: Et godt initiativ

Denne debatten ble avrundet med Sametingspresident Aili Keskitalo.

– «Jeg føler at det er så stor velvilje i denne salen for andre minoriteters kamp for sitt språk og sin kultur og vi skal på ingen måter se på det som noen trussel mot vårt eget arbeid. Det er det ikke, vi har mye å vinne på samarbeid slik at dette går vi videre med med stort hjerte for dette arbeidet».

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |