Kvensk frontfigur har gått bort

Forfatteren Hans Kristian Eriksen (1933-2014) døde den 8. juni, 81 år gammel.

Eriksen var en lærer,  forfatter og lyriker som var født og oppvokst i Indre Kiberg på Varangerhalvøya, men som var bosatt på Stonglandseidet i Tranøy kommune på Senja. Forfatterskapet har i stor grad omhandlet kulturen i Nord-Norge, naturen, historie, 2. verdenskrig og dens partisaner, men også hatt et spesielt fokus på kvenene. «Han var sammen med Idar Kristiansen den første som beskrev den kvenske identiteten i en skjønnlitterær form», skriver Kvensk Institutt.

I 1978 grunnla Eriksen Nordnorsk Magasin hvor han arbeidet som redaktør frem til 2005. I 1979 fikk Eriksen Troms fylkeskommunens første kulturpris for hans innsats på tre forskjellige områder: forfatterskap, historie og kultur og naturvern. I 1992 ble Eriksen tildelt statsstipendiat, skriver Folkebladet. I 1996 fikk Eriksen kongens fortjeneste medalje i gull.

Blant bøkene hans som særlig omtaler kvenene finner vi Vandrere i grenseland (1973) og Flukten til havet (1985) der Eriksen beskriver kvenske forfedres første møte med Nord-Norge.

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |