Kvensk delegasjon gjestet Sametinget

Nestleder i NKF/RK, Trygg Jakola (midten), her sammen med Beaska Niillas (t.h) og Kirsti Guvsám (t.v). Foto: Eskild Johansen

Den 21. mai var representanter fra Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto og Halti Kvenkultursenter gjester hos henholdsvis NSR, AP og Nordkalottfolket på Sametinget i Karasjok, hvor man blant annet orienterte hverandre om dagsaktuelle saker, samt at man fikk mulighet til å bli bedre kjent.

Fra Norske Kveners Forbund/RK var leder Hilja Huru og nestleder Trygg Jakola representanter, mens Eskild Johansen var med fra Halti Kvenkultursenter.

Saker man var innom var blant annet språkcharteret og heving fra nivå II til nivå III, hvorpå Nordkalottfolket nå har fremmet saka om støtte fra Sametinget til heving til nivå tre iht. språkpakten, og saka vil i en eller annen form komme opp på neste plenum. Itillegg var man innom en rekke andre saker, blant annet kvensk-samisk samarbeid, samt orientering om de kvenske veiviserne.

– Vi er svært glad for at de tok initiativ til møtet, og det var spennende å høre om arbeidet de gjør. Det er spesielt godt å høre at det er økt interesse om kvensaken, og at ungdomsengasjementet er økende, sier parlamentarisk leder Kirsti Guvsám til NSRs hjemmeside.

Les også: Et godt initiativ

– Både samisk og kvensk opplever de samme utfordringene, og da er det viktig for oss å støtte opp om hverandre. Hvis vi kan bidra til at det kvenske språket revitaliseres og får høyere status, så er det flott, avslutter Guvsám.

– Vi ønsket disse møtene først og fremst for å bli bedre kjent. Vi ble tatt svært godt imot og det var interessant å få drøftet våre likheter og felles urfordringer, samtidig som vi fikk fortalt om saker som er spesielt viktige for oss i NKF. Vi ser frem til flere møtepunkter i fremtiden, sier Hilja Huru.

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |