Utdanning i kvensk

Universitetet i Tromsø tilbyr grunnkurs i kvensk på 10 studiepoeng. Det er et samlingbasert studium som starter 27. august 2014. Etter grunnkurset kan man gå videre og ta flere studiepoeng i kvenske studier. Med denne utdanningen kan man siden få jobb som lærer, tolk, oversetter, språkkonsulent m.m.

For å ta grunnkurs i kvensk (KVE-0100) må en søke på opptak til enkeltemner innen 1. juni 2014. Første oppmøte er 27. august kl. 10.00. Samlingene vil være i uke 35, 38 og 42. I tillegg vil det være undervisning fra kl. 14:00-16:30 på tirsdager i ukene: 36-37, 39-41 og 43-45 der all undervisning overføres via lyd/bilde og kan følges via egen PC.

Itillegg til en muntlig eksamen på 20 minutter i uke 50, vil det være en hjemmeeksamen der 1 side skal produseres. Utlevering av denne er mandag 24.november og innlevering mandag 1. desember. For å kunne gå opp til eksamen må en gjennom fem arbeidskrav som består av fire skriftlige oppgaver på omkring en halv side, samt et muntlig framlegg.

 

 

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode er 5199 – nettbaserte- og desentraliserte emner.

 

– Nytte av språk har man alltid

Line Evensen har 30 studiepoeng i kvenske studier. Foto: Pål Eriksen

Line Evensen fra Djupvik i Kåfjord jobber som lærer og er leder i Kåfjord Kvenforening. Hun har tatt 30 studiepoeng i kvensk grammatikk og sier som følger:

Før studiet på Universitetet hadde jeg ingen annen kvenskkunnskaper i bagasjen enn to 30-timerskurs. Jeg syns det er morsomt å lære kvensk, selv om jeg også syns det er vanskelig. Høsten 2013 ble jeg «kastet» ut i undervisningssituasjon, før kvenskstudiet var ferdig og før jeg selv følte meg klar til det. Jeg gjør mitt beste og gleder meg til den dagen kommer at jeg er blitt så mye tryggere på språket at det føles tryggere å skulle undervise. Og så håper jeg at det etterhvert vil bli flere foreldre som velger å la 1.klassingen sin få kvensk på skolen. Jeg håper også at flere voksne velger å ta i bruk språket eller å begynne å lære seg det. Jeg tenker at selv om kvensk aldri vil bli et 1.språk for meg, så er det aldri for sent å lære. Nytte av språk har man alltid.

 

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliito oppfordrer alle som er interessert til å søke. For oss er det viktig og få utdannet folk slik at studiet kan ha en fortsatt eksistens og at det kvenske språket kan videreføres.

Sentralbordet på Universitetet i Tromsø vil kunne hjelpe deg vedrørende hvem du skal henvende deg til for spørsmål omkring studiet. Ring 77 64 40 00 eller send en e-post til postmottak@uit.no.

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |