Kvener del av særordning

Er du en person som mistet skolegang under- eller like etter 2. verdenskrig og som hadde kvensk som morsmål? Da kan du ha krav på rettferdsvederlag.

 

Statens sivilrettsforvaltning skrev i november 2013 at

«Samer og kvener som har tapt skolegang som følge andre verdenskrig og fornorskingspolitikken, kan tilkjennes rettferdsvederlag . Det stilles krav om at du tapte minst 1,5 års skolegang under eller rett etter andre verdenskrig.  Det er i tillegg et vilkår at du hadde samisk eller kvensk/finsk som morsmål og derfor ikke behersket norsk tilfredsstillende«

 

 Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |