Ingen flaggvedtak for NKF/RK

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto har ennå ikke gjort noen vedtak hva gjelder kvensk flagg. Landsmøtet hadde rett og slett ikke nok tid til rådighet og måtte prioritere andre saker. Flaggsaken er oversendt det nye forbundsstyret for videre behandling.

I likhet med kvenfolkets dag, som over mange år og etter mange runder omsider ble gjort et vedtak på tidligere i år, har også et kvensk flagg vært diskutert ved flere anledninger. I år var det én av sakene man håpet og komme gjennom på landsmøtet, men bare en ubarmhjertig venn kom i veien denne gangen: Tiden. 

 Dessverre fikk vi ikke tid til å få diskutert flagget på landsmøtet. Jeg hadde håpet på en diskusjon rundt de ulike forslagene til flagg og på veien videre. Jeg vil at prosessen nå skal gå videre og vil sørge for at lokallagene blir inkludert i prosessen slik at alle synspunkter kommer frem og alle blir hørt. Vi vil diskutere beste fremgangsmåte på det første styremøtet til det nye forbundstyret, og kommer med mer informasjon til lokallagene da.

Hilja Huru, leder.

 

Møteledere på landsmøtet, Birger Dervo og Helge Huru, samt sekretariatet Katriina Pedersen og Eskild Johansen, bak tre av flaggforslagene. Foto: Pål Eriksen
Helge Huru og hans flaggforslag. Foto: Pål Eriksen

 

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |