Huru ny leder

Den nye lederen i NKF/RK heter Hilja Lisa Huru. Foto: Pål Eriksen

Den siste dagen av landsmøtet i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto er avsluttet og et nytt styre kan derfor presenteres.

Det nye forbundsstyret består f.o.m 6. april 2014 av leder Hilja Huru (Alta Kvenforening) og nestleder Trygg Jakola (Nord-Varanger kvenforening).

Styremedlemmer er Egil Borch (Norske Kvener – Børselv/ Ruijan Kväänit – Pyssyjokilaiset), Grete Alise Nilima Monsen (Alta Kvenforening), Jarle Myrhaug (Kåfjord Kvenforening), Nora Marie Ollila (Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk) og Evy Basso (Tromsø Kvenforening).

1. vara er Tor Martin Osvald Josefsen (Qvän Østlandet), 2. vara Kai Petter Johansen (Kvænangen Kven- og sjøsamisk forening), 3. vara Liv Annie Johansen (Norske Kvener – Lakselv), 4. vara Birger Dervo (Tana Kvenforening) og 5. vara Anne Wilhelmsen (Qvän Østlandet).

 

 

Hilja Lisa Huru er født i 1977 og vokst opp i Pasvik. For tiden er hun  Førsteamanuensis innen Lærerutdanning og pedagogikk på campus Alta. Hennes mor og far er fra henholdsvis Sør- og Nord-Varanger og hun har kvenske aner på begge sider. Hennes far, Helge Huru, har vært leder i Kvenforbundet tidligere. Hilja Lisa var med og dannet Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk i 2008.

 

– Jeg har tenkt mye på hvordan vi kan forbedre den økonomiske situasjonen i forbundet, sier den nyvalgte lederen.

 

– Vi ønsker og fordele spesifikke arbeidsoppgaver i forbundsstyret, det er noe av det første vi kommer til å gjøre. Itillegg anser jeg kommunikasjon som viktig, både innad i forbundet og utad. Svært viktige saker fremover blir språk, media, skole og barnehage og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

 

– Jeg er veldig fornøyd med det nye styret og sammensetningen av det. Det inneholder folk med forskjellige kunnskaper, det er bra alders- og geografisk spredning. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet. Det aller viktigste og det vi vil jobbe for med alle midler er å revitalisere kvensk språk og kultur og redde kvensk språk fra utryddelse, avslutter Huru.

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |