Økning i medlemstallet

Avtroppende leder i NKF/RK, Anne-Gerd Jonassen. Foto: Pål Eriksen

Denne helga arrangerer Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto landsmøte i Tromsø, der lokallag fra hele landet er representert og flere viktige saker skal tas opp. I den forbindelse har vi blant annet sett litt på utviklinga hva gjelder medlemsantall de siste åra og hvor mange betalende medlemmer forbundet hadde per 1. januar 2014, itillegg til et par større saker som skal opp på landsmøtet.

 

Av Pål Vegard Eriksen

 

I 2009 hadde man 639 betalende medlemmer ute i lokallagene. Hvert eneste år siden har medlemstallet økt; Fra 2011 til 2012 økte man med 51 medlemmer og fra 2012 til 2013 med 62 nye medlemmer. Summa summarum betyr det hele 838 betalende medlemmer per 1. januar 2014.

 

Fornøyd med økningen

– Vi har gått offensivt ut og jobbet aktivt med verving, sier avtroppende leder i Kvenforbundet, Anne-Gerd Jonassen. – Vi er fornøyde med at vi øker, selvsagt er vi det.

 

Det betyr altså en økning på rundt 50 medlemmer i året, ergo 200 betalende medlemmer på fire år. Kvenforbundet kan trygt kalle seg et forbund i vekst, dette til tross for at man ikke har greid og holde liv i lokallaget i Nordreisa.

– I Nordreisa er kvenene aktive både under Paaskiviikko, med jevnlige språkkafé og flere andre ting, men interessen for et lokallag virker dessverre ikke å være tilstede, noe som er synd, sier Jonassen.

 

Tallene ovenfor inkluderer ikke enkeltstående medlemmer (uten lokallag), samt at medlemstallene til Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk ikke er tatt med.

– Tallene skal være høyere når alle blir tatt med, kanskje vi til og med passerer 1000 medlemmer da, avslutter Jonassen, som for tiden er i Tromsø og forbereder seg til landsmøtet 5.-6. april.

 

Saker som engasjerer 

I februar gikk et enstemmig og ekstraordinært landsstyremøte inn for at kvenfolkets dag skulle være 16. mars, samme dato som Kvenlandsforbundet hadde valgt året før. Denne debatten hadde vært oppe til diskusjon i mange år i NKF/RK uten at man var klart og bli enige. Nå håper mange at man på dette landsmøtet skal greie og komme til enighet om et kvensk flagg også, en sak som også har latt vente på en avgjørelse i en årrekke.

 

Bjørnar Seppola (KLF), Bengt Pohjanen (Meänmaa), Per-Eric Tina (STR-T), Mary Kristiansen (NKF) samlet under markeringen av Tornedalingenes flaggdag. Foto: Grete Alise Nilima Monsen

Blant forslagene som ligger inne er blant annet flagget som Kvenlandsforbundet valgte allerede i 2009 (t.v i bildet), samt Tornedalsflagget (Meänmaan flaku) som tornedalsforbundene Meänmaa og STR-T har som sitt felles flagg (t.h i bildet), itillegg til noen andre forslag.

 

Søndag 6. april vil Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto etter planen også kunne presentere et nytt forbundsstyre og en ny leder.

 

 Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |