Støtte til kystfiske-opprøret

Lyngsalpene sett fra Spåkenes. Foto: Pål Vegard Eriksen

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto gir sin fulle støtte til det tverrpolitiske, folkelige opprør langs kysten av våre nordligste fylker.  Det er dessverre helt nødvendig for å vekke våre ansvarlige politikere, slik at de ser hva som faktisk skjer med enkelte kystsamfunn. 

Kvenforbundet ser med den største bekymring på at det landes mindre og mindre fisk i Nord-Troms og Finnmark til tross for at havet koker av fisk, dette bidrar til at kystsamfunnene utarmes og fraflyttes.  Det tradisjonelle nærings- og livsgrunnlaget blir borte. Fiskeristatistikken fra Statistisk Sentralbyrå  og Fiskeridirektoratet  viser at fisk som leveres på kai i nord er mer enn halvert siden 1985.

For politikerne  er det nå viktig å høre både på folket langs kysten i Finnmark og Nord-Troms og fiskeriekspertisen. F.eks. sier professor Petter T. Ørbeck ved Norges fiskerihøyskole til Dagbladet at han ikke er i tvil om årsaken. Dette har skjedd etter at Røkke overtok fiskeribedriftene i nord, itillegg til viktige trålerkvoter i nord.

Ola Flåten, professor i ressursøkonomi påpeker i bransjebladet “Kyst og fjord” at han er overbevist om at Finnmark og Nord-Troms har tapt både i kvantum og verdi i forholdet til landet som helhet når det gjelder ilandføring av fisken, – åpenbart pga det nye forvaltningsregimet siden 1990, som har ført til svekkelse  av ilandsføringsplikten.

Hvis norske politikere ikke ønsker å avfolke kysten i nord – må de ta grep for å stoppe og reversere utviklingen. De må sørge for at fiskekvotene må bli igjen på kaiene i nord, selv om båter med kvote blir solgt eller flytter – eller fiskeribedriftene nedlegges av eierne.

Kvenforbundet mener at havet er en felles ressurs, som må komme kystbefolkningen til gode!

 

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |