Ny styresammensetning i Kveeninuoret

Styret fra venstre: Ingjerd Arnøy, Osvald Josefsen, Nora Ollila, Vidar Josefsen, Sara Lindbach, Anna Seppälä og Pål Eriksen. Sofie Figenschou var ikke tilstede. Foto: kvener.no

Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk (KUN) har den 15.-16. februar arrangert årsmøte på St. Elisabeth Hotell og Helsehus i Tromsø. Et av hovedpunktene på lista var og danne et nytt styre. Harald Lindbach fra Statsarkivet og Inger Birkelund fra Ihana var gjester med hvert sitt innslag om kvener.

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning ble enstemmig vedtatt, men årsmøtet valgte å ta inn én ekstra vara. Det nye styret består f.o.m 16. februar 2014 av leder Nora Marie Ollila (Tromsø/Tromssa), styremedlemmene Tor Martin Osvald Josefsen (Porsanger/Porsanki), Sara Maria Lindbach (Tromsø/Tromssa), Pål Vegard Eriksen (Kåfjord/Kaivuono), Anna Seppälä (Kåfjord/Kaivuono), samt varamedlemmer Vidar S. Calvin Josefsen (Porsanger/Porsanki), Sofie Figenschou (Tromsø/Tromssa) og Ingjerd Arnøy (Bodø).

Utover dette ble en rekke saker diskutert, blant annet evaluerte man året som har gått og la planer for året som kommer, man diskuterte hvordan man kan øke medlemsmassen,- hva man ønsker og delta på av forskjellige arrangementer,- og diskuterte hvordan man kan knytte tettere bånd til relevante ungdomsorganisasjoner og andre. Prosjektet «Kuka mie olen» er blant annet noe man ønsker å jobbe videre med, itillegg til et større språkprosjekt med fjorårets prosjektmidler fra FAD, i samarbeid med blant annet Halti Kvenkultursenter.

Kulturelle innslag
Av kulturelle innslag var Inger Birkelund (Nordreisa/Raisi) tilstede og tok ungdommene med på en reise i tiden med en særlig blikk på kvenene og «tre stammers møte». Birkelund fortalte også om hennes egen bakgrunn, om sitt virke i forhold til det kvenske og om hennes egen bedrift, Ihana, som er det kvenske ordet for «fantastisk». Historiker Harald Lindbach fra Statsarkivet i Tromsø holdt et foredrag om forhistorien til kvenene, om deres levesett og deres forbindelse- og vandring til Ruija. Itillegg stilte styremedlem i KUN, Sara Maria Lindbach, med musikkinnslag der hun sang selvkomponerte låter på både norsk og finsk.

Inger Birkelunds forteller foran ivrige tilhørere. Foto: Pål Vegard Eriksen
Fra Harald Lindbachs foredrag. Foto: Pål Vegard Eriksen
Sara Maria Lindbach opptrådte med selvkomponert musikk. Foto: Pål Vegard Eriksen

 

Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverks facebookside har de skrevet følgende den 16. februar:

Vi i Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk ønsker herved og rette en stor takk til Inger Birkelund, Harald Lindbach, Sara Maria Lindbach og St. Elisabeth Hotell og Helsehus i Tromsø etter vårt årsmøte 15.-16. februar. Inger Birkelund tok turen fra Nordreisa for å fremføre historiefortellinger for oss og gjøre oss bedre kjent med hennes virke i blant annet Ihana. Historiker Harald H Lindbach fra Statsarkivet i Tromsø holdt et lærerikt og svært interessant foredrag for oss om forhistorien til kvenene og deres vandring til Ruija. «Vår egen» Sara Maria Lindbach var vårt kulturinnslag med noen nydelige, selvkomponerte låter på både norsk og finsk. På St. Elisabeth Hotell og Helsehus ble vi (i år som i fjor) tatt godt hånd om på alle mulige måter. Alle våre behov ble så til de grader tilfredsstilt og maten var utmerket! Takk for oppholdet!

Endringer
Tidligere- og daværende leder i KUN, Anna Seppälä, reiste i 2013 til Indonesia grunnet skolegang. I den forbindelse tok Nora Marie Ollila over som fungerende leder. I den nye styresammensetningen av 16. februar 2014 er Ollila valgt som ny leder på permanent basis. Man har også gått bort ifra å ha nestleder. Det forrige styret hadde både en politisk- og en kulturell nestleder, mens det nå kun er leder (1), styremedlemmer (4) og vara (3). Nytt styre betyr også utskiftninger og nye fjes; Vidar Josefsen og Ingjerd Arnøy satt ikke i det forrige styret, mens tidligere styremedlem, Sandra Larsen Rystad, ikke ble gjenvalgt.

Nora Marie Ollila er Kveeninuorets nye leder. Foto: Pål Vegard Eriksen

 

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto gratulerer og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet!

 

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |