Kurshelg i Alta: Kvensk leselyst. Oppdatert!

OPPDATERT: Grunnet få påmeldte er kurshelga i Alta utsatt. Man håper å komme sterkere tilbake med flere påmeldte til høsten. Kurset planlegges å starte i løpet av oktober. Mer informasjon om det kommer siden. Følg med her og på vår facebookside. Se derfor (foreløpig) bort fra informasjonen under.

Høsten 2013 arrangerte Qven Østlandet et “pionerkurs” i muntlig kvensk for barn og voksne. Dette blir nå finpusset og videreutviklet til et undervisningsopplegg som kan tilbys i alle lokallag. Derfor arrangeres nå en kurshelg for mentorer/kursgivere/spesielt interesserte fra lokallagene 15. og 16. mars 2014 i Alta. Påmelding haster!

 

Deltakerne vil kurses i å kunne arrangere:

 • Introduksjonskurs til uttale, grammatikk m.m. til ungdommer og voksne
 • Lesestunder for foreldre og barn i lokalforeningene, med tips til voksne til lesestunder hjemme
 • Og diskusjonsgrupper rundt språk og det å ta tilbake språket

 

Kurset og kurshelgen deles hovedsakelig opp i to deler:

1. Et kurs for voksne (foreldre, besteforeldre, eldre søsken og andre). Instruktør Rønnaug Høybakken.

 • Det kvenske alfabetet -i forhold til det norske- bokstavene som er i tillegg og bokstaver som ikke er med.
 • Uttale av vokaler (korte og lange lyder), diftonger og konsonanter
 • Enkel grammatikk
 • Høflighetsfraser
 • Mat og matlagingsord
 • Grammatikk: Noen former av personlig pronomen, spørrepronomen
 • Verb i presens (nåtid), kort om bøyningen i preteritum(fortid) og perfektum.
 • Fortellende, nektende og spørresetninger. Øvingsoppgaver.
 • Ordendelser (kasus)

 2. Lesestunder for barn. Instruktør Agnes Eriksen.

Tips om hvordan man kan legge opp en slik lesestund hver gang:

 • Litt lesing
 • Samtale om innholdet
 • Bearbeidelse av innholdet gjennom tegning og skriving av enkle ord
 • Tips til sanger, rim, regler og leker som kan knyttes naturlig til bøkene
 • Aktivisere større barn, som kanskje har kvensk eller finsk på skolen, til å lese for mindre barn
 • Øve på å bruke fraser (finger- eller hånddukker m.m)
 • Lære å bruke ord fra bøkene; døgnets tider, årstider, farger, tall m.m.
 • Tips til lesing hjemme og støtte/oppfølging av foreldrene/de voksne
 • M.m.

Det er en fordel at deltakerne på kurshelgen har litt kvenskkunnskaper (ved å ha gjennomført minimum begynnerkurs i kvensk, ha kvensk som hjemmespråk/morsmål e.l.). Dette for å få fullt utbytte av kurset og for lettere gi kunnskapen videre ved å kunne kurse medlemmer i sitt eget lokallag.

På kurset vil det bli delt ut “klassesett” med barnebøker og undervisningshefter til bruk i lokallagene.

 PÅMELDING HASTER!

Ta kontakt med Ivar Johnsen hos Kvenforbundet på post@kvener.no eller telefon  + 47 994 28 066, snarest!

 

Det er viktig at lederne for lokallagene videreformidler dette til interesserte fra lagene. Utgifter kan trolig dekkes for to personer fra hver av de deltakende lagene.  Dette er et positivt tiltak, vi håper våre medlemmer kjenner sin besøkstid!  De kreves ikke at man snakker kvensk flytende, men det er viktig å komme i gang med å bruke språket og videreformidle det til de nye generasjoner. Dersom dere kunne tenke dere å delta, men tidspunktet ikke passer, gi beskjed.

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |