En pioner er borte

Alf Nilsen-Børsskog på Kipparifestival 2011. Foto/Kuva: Liisa Koivulehto, Ruijan Kaiku.

Den kvenske dikteren og forfatteren Alf Nilsen-Børsskog gikk bort 28. januar i år, 85 år gammel. Han er den første romanforfatteren som skrev på kvensk.

Alf Nilsen-Børsskog (1928-2014) fra Børselv/Pyssyjoki er den første forfatteren som har skrevet en roman på kvensk, itillegg skrev han den aller første kvenske diktsamlingen som har blitt utgitt. Hans mange verker på kvensk ble et av hovedpilarene til den videre utviklingen og normeringen av et eget kvensk skriftspråk. Som pensjonist, i en alder av 70 år, anskaffet han seg datamaskin og begynte og skrive. Og da det ikke fantes verken ordbøker eller grammatikk i kvensk, hans morsmål, laget han like godt sitt eget skriftspråk.

Hans første roman i romanserien Elämän Jakto (Livet går videre) var Kuosuvaaran takana (Bak Kuosuvaara) og ble utgitt i 2004. Det han skriver om er i stor grad inspirert fra sitt eget liv. Denne romanen omhandler hendelser i Porsanger/Porsanki mot slutten av den tyske okkupasjonen, året 1944.

 

Ytterligere to romaner er utgitt i samme serie, og to nye er klare for utgivelse. I tillegg til dette nådde han å sluttføre nok en roman, denne gangen om sin farfar. Han hadde også begynt på en roman om sin mormor.

– Anstein Mikkelsen

 

De to ovenfornevnte romanene som er gitt ut i samme serie er Aittiruto (2007) og Rauha (2011).

Nilsen-Børsskog skrev også flere diktsamlinger, deriblant Muistoin maila (I minnenes land) fra 2008, og i 2010 kom både Poiminttoi,  Älä unheeta minnuu (Ikke glem meg) og Korrui tien varrela (Smykker på veikanten), før den siste utgivelsen Merimies muistelee kom i 2013.

Jorma Etto, som er forfatter, pensjonert bibliotekar og bibliotekssjef  i Rovaniemi bybibliotek (1961-1984) skrev blant annet følgende i en «anmeldelse» av Nilsen-Børsskog: «Språket kan i moderne tid overleve bare hvis det skrives og utgis bøker på språket. Når et språk får den første boken sin er det som om en ny stjerne blir tent på språkhimmelen. Romanserien Elämän jatko setter den første stjernen for et stjernetegn og det ville vært et betydningsfullt verk på hvilket som helst språk. For kvenkulturen er romanserien som en morgenstjerne på en ellers svart himmel».

 

Fikk kvensk litteraturpris
Den 29. mai 2013 mottok han kvensk litteraturpris av Kainun institutti – Kvensk institutt, noe de blant annet begrunnet med hans synliggjøring av kvensk språk, kultur og historie. Instituttet skrev også at «Børsskog har vært en ensom svale innenfor kvenskspråklig litteratur. Hans måte å uttrykke seg på vil stå som et forbilde for framtiden. Hans litterære verker er unike og viktige bidrag i dokumentasjonen og videreutviklingen av det kvenske språket«.

 

 Alf har fått strålende kritiker av litteraturkapasiteter i Finland. Han har levert uvurderlige dokumenter om sitt folks liv og tanker. Men han var en beskjeden mann som aldri fremhevet seg selv, og lot sine verker tale for seg.

– Anstein Mikkelsen

 

Alf har gitt kvensk kultur, historie og særlig språket ubeskrivelig mye. Han har vært en stor bidragsyter, en ressurs og en pioner for kvenkulturen. Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto kondolerer.

Alf Nilsen-Børsskog følges til sitt siste hvilested fra Børselv Kirke, fredag 14. februar kl. 11.00.

 

[Kilder: Kvensk Institutt, Wikipedia, Anstein Mikkelsen]

 

 

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |