Kvensk Samarbeidsråd reetableres

Det som etterhvert har blitt kjent som «Kvensk Samarbeidsråd» blir nå et nasjonalt konsensusorgan for kvenene, under navnet «Kvensk Råd». 

Kvensk Råd vil i likhet med Kvensk Samarbeidsråd bestå av en sammenslutning mellom lokallag Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF) og Kveenimaayhistys – Kvenlandsforbundet (KLF), samt Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk (KUN). Halti Kvenkultursenter vil fremdeles være sekretariat og Anne-Gerd Jonassen (bilde) fra Kvænangen vil fortsette som leder i det reetablerte rådet.

– Kvensk Råd skal bringe videre til lokale, regionale og nasjonale myndigheter den konsensuspolitikk om språk, kultur og nærings spørsmål som kvenene er opptatt av. Vi ønsker å målbære utfordringene for kvenforeningene for revitalisering av kvensk språk og kultur. Kvensk Råd skal skape samarbeid og forene de kvenske organisasjonene, slik at også vår stemme blir hørt i spørsmål som vedrører oss, sier Jonassen i en pressemelding fra Halti Kvenkultursenter.

 

Blir et nasjonalt råd

Kvensk Samarbeidsråd besto av lokallag fra NKF og KLF, fra Tromsø til Alta, mens Kvensk Råd vil invitere lokallag fra hele Finnmark, samt sette deler av den framtidige møtevirksomheten til landets nordligste fylke, dette for å etablere et nasjonalt råd som skal bringe konsensus mellom de kvenske hovedorganisasjonene og lokallagene videre. Allerede har lokallag fra Alta, Lakselv, Tana og Nord-Varanger sluttet seg til rådet. På sikt ønsker man også å tilrettelegge for at lokallag fra Tornedalen – både fra svensk og finsk side – skal kunne slutte seg til rådet, i all hovedsak lokallag underlagt KLF, som er en organisasjon på tvers av de nevnte landegrensene. Man vil også se på mulighetene for at Svenske Tornedalingers Riksforbund (STR-T), Meän Maa mfl. kan ta del i rådet på sikt.

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |