Papiraviser med kvensk innhold

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto tester for tiden ut bruken av medieovervåkningsressursen ATEKST gjennom retriever.no, for å se hva som skrives blant annet i norske papiraviser om kvenske forhold. Her får man tilgang til 280 papiraviser og kan søke opp artikler som inneholder f.eks ordene «kvener» eller «kvensk».

 

«Kvener» i papiraviser

Av alle avisene er det Finnmarken som omtaler- eller har flest saker med med ordet «kvener» i seg, med sine 32 saker så langt i 2013. Finnmark Dagblad kommer på 2. plass med 29  saker og Nordlys på 3. plass med sine 19 saker (per 30.10.13).

Fra 1. januar 2000 og fram til dags dato er ordet «kvener» funnet i tilsammen 954 artikler i norske papiraviser. 2013 er det beste året med tilsammen 155 saker (så langt), 2008 var også et godt år med 138 saker. Ellers er det bare i 2011 og 2012 man såvidt har rundet 100 saker med henholdsvis 105 og 107 saker.

Nordlys ar skrevet flest saker i sin papirutgave siden 1. januar 2000 med tilsammen 268 saker som inneholder ordet «kvener». Altaposten innehar 2. plass med sine 97 saker tett fulgt av iTromsø med sine 83 saker.

«Kvensk» i papiraviser

Av alle avisene er det Finnmarken som omtaler- eller har flest saker med ordet «kvensk» i seg, med sine 45 saker så langt i 2013. Finnmark Dagblad kommer på 2. plass med 36 saker og Framtid i Nord på 3. plass med sine 32 saker (per 30.10.13).

Fra 1. januar 2000 og fram til dags dato er ordet «kvensk» funnet i tilsammen 1635 artikler i norske papiraviser. 2011 var det beste året med tilsammen 325 saker, 2012 var også et godt år med 271 saker og 2013 ligger an til å bli et bra år med 244 saker (så langt).

Nordlys har skrevet flest saker i sin papirutgave siden 1. januar 2000 med tilsammen 573 saker som inneholder ordet «kvensk». Altaposten innehar 2. plass med sine 191 saker tett fulgt av Framtid i Nord med sine 175 saker.

 

Økning

Finnmarken er altså den papiravisa som har flest artikler som inneholder ordene «kvener» og «kvensk» så langt i 2013. Sett over tid, fra år 2000 og fram til i dag, er det Nordlys som har flest artikler med dette innholdet. Trenden i norske papiraviser er likevel positiv, sett med kvenske øyne. De siste 3 årene viser en drastisk økning, sammenlignet med årene før 2011 – utenom 2008 – som skiller seg positivt ut når vi søker på artikler som inneholder ordet «kvener».

Det er imidlertid viktig å understreke at papiravisene Ruijan Kaiku og Ságat – som begge skriver mye om kvenene – ikke er med på vurderingene ovenfor.

 

 

Direkte innmeldingsskjema for medlemskap i NKF/RK |