Slik er ståa vedrørende kvensk markeringsdag

Bjørnar Seppola (KLF), Bengt Pohjanen (Meänmaa), Per-Eric Tina (STR-T), Mary Kristiansen (NKF) samlet under markeringen av Tornedalingenes flaggdag. Foto: Grete Alise Nilima Monsen

Nordländska Socialdemokraten (NSD) skrev den 9. oktober 2013 en artikkel på sine nettsider om at Kvener og Tornedalinger får sin egen markeringsdag og et felles flagg fra og med 2015. Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto på sin side har fremdeles ikke tatt en beslutning for hvilken dato eller flagg man ønsker for kvenfolket.

 

Av Pål Vegard Eriksen

 

Den 15. juli 2013 møttes de fire organisasjonene Kvenlandsforbundet (KLF), Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK), Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset (STR-T) og Meänmaa for å markere Tornedalens flaggdag.

-Vi var med for å vise vår solidaritet med tornedalingene, uttalte KLFs leder, Björnar Seppola til avisa Ruijan Kaiku den gangen.

Kvenlandsforbundet feiret imidlertid «Kvenfolkets dag» og heiste sitt flagg utenfor Rådhuset i Kiruna for første gang den 16. mars 2013. Denne datoen og flagget som ble brukt er noe KLF har bestemt på egenhånd.

 

– NKF har ikke tatt noen beslutning

Kvenforeningenes Samarbeidsforum, som består av flere lokallag tilsluttet NKF/RK, har gått inn for samme dato som Kvenlandsforbundet, men med en annen begrunnelse; Den 16. mars 1984 ble nemlig Norske Kvener – Børselv/ Ruijan Kväänit – Pyssyjokilaiset dannet, som den første kvenske organisasjonen i verden. Dette mener man er grunnlag for en kvensk markeringsdag.

Den 16. mars 2014 er det altså 30-års jubileum i Børselv/Pyssyjoki for organisasjonen som i dag er et lokallag tilsluttet Kvenforbundet.

-Vi vil ta opp dette i desember når vi møter de tre andre organisasjonene, sier leder i Kvenforbundet, Anne-Gerd Jonassen.

Det nevnte Samarbeidsforumet er imidlertid bare en «rådgivende instans» underlagt Kvenforbundet. – Vi har ikke tatt noen beslutning, verken om dato eller flagg, den endelige avgjørelsen vil forhåpentligvis falle på neste landsmøte, sier Jonassen videre.

Ergo har verken KLF eller NKF/RK, de to organisasjonene som er tilsluttet norske kvener, vedtatt 15. juli som sin markeringsdag, slik som de to organisasjonene fra Tornedalen, likevel valgte begge forbundene å støtte opp om tornedalingenes arrangement i sommer.

 

 

Kort oppsummert..

  • KLF har valgt 16. mars og sitt eget flagg.
  • STR-T og Meänmaa har valgt 15. juli og et felles flagg.
  • NKF/RK har ikke valgt verken dato eller flagg – enda.
  • Kvenforeningenes Samarbeidsråd har foreslått 16. mars som kvensk markeringsdag.