Foreslår 1 million ekstra til kvenske formål

KVENSK KULTUR: Kantelet, et ikke så ukjent instrument for kvenene. Nå er det foreslått en budsjettøkning til kvensk språk og kultur. Foto: Nikita Hilko 

– Regjeringen ønsker å støtte opp om gode tiltak som er med på å styrke og videreutvikle kvensk språk og kultur. Vi har derfor satt av 1 million kroner ekstra til dette formålet i 2014, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, ifølge regjeringen.no.

Ekstrabevilgningen til kvensk språk og kultur blir satt av på tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter, som har søknadsfrist 15. november i år. Over denne ordningen blir det også gitt driftsmidler til Storfjord språksenter, Halti kvenkultursenter og den kvenske avisa Ruijan Kaiku.

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter er foreslått økt til 9,2 millioner kroner, det er en økning på ca 1,2 millioner kroner fra 2013. Over tilskuddsordningen blir det gitt både grunnstøtte til de nasjonale minoritetenes organisasjoner og støtte til ulike prosjekter, skriver regjeringen.no

Norge har fem nasjonale minoriteter, disse er per definisjon kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere.

 

 

– Kvensk språk og kultur er en viktig del av kulturarven i nord. Det blir i dag gjort en betydelig innsats på lokalplan for kvensk språk og kultur, blant annet gjennom etablerte institusjoner og de kvenske organisasjonene. Jeg er glad for at vi med denne bevilgningen kan støtte noen av disse tiltakene, sier statsråd Aasrud.

Den nye regjeringen bestående av Høyre og Fremskrittspartiet har i sin utforming av en politisk plattform (s. 50) sagt at «Regjeringen vil ha som mål at urfolk og minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv» og skriver i ett av punktene at de vil «Ta vare på nasjonale minoriteters kultur». Den nye regjeringen vil også komme med et budsjettforslag.

Leder for Halti Kvenkultursenter, Lisa Vangen, sier i en kort kommentar til kvener.no at hun er svært glad for den millionen ekstra som har blitt foreslått.