Kvenene utelatt i Porsanger

 

Ruijan Kväänit Lemmijokilaiset/Norske Kvener Laks­elv er dypt skuffet over at den trespråklige kommunen Porsanger ikke nevner kvener med et eneste ord i det foreslåtte planprogrammet. De foreslår at kvensk språk, kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv inkluderes som en del i planprogrammet, det melder Ságat.

Kvenforeninga i Lakselv foreslår at følgende tekster innlemmes:

• Legge forholdene til rette og iverksette tiltak for å sikre kvensk språk, kultur og næringsutøvelse, slik at kvensk samfunnsliv gis grunnlag for overlevelse og videreutvikling.
• Synliggjøre arealene med kvensk bosetting og kultur.
• Kvenske interesser skal støttes og ivaretas slik at kvensk språk, kultur og næringsutøvelse, herunder jakt, fiske og utmarksnæringer blir ivaretatt.
• Kvensk kultur og samfunnsliv skal bli utredet i kommuneplanens samfunnsdel. Rettigheter til utmark skal følge eiendommene. Kvenske fortidsminner skal registreres og må tas vare på. De må ikke betraktes som samiske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Kjære leser!

Har du signert og dermed gitt din støtte til oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III på det Europeiske språkcharteret?  Hvis ikke kan du lese mer om det her: «Sammen om å løfte språket»

Takk.