Kvensk språks status og fremtid

Foto: Pål Eriksen

Irene Andreassen fra Kvensk Stedsnavntjeneste ved Høgskolen i Alta vil holde foredraget «Kvensk språk i Språkåret 2013 – status og framtid for det kvenske språket»  i Skibotn den 4. juli

Foto: Privat

Foredraget vil bli holdt på Nord-Troms Museum, på Markedsplassen. Dette skal skje klokken 17.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Kjære leser!

Har du signert og dermed gitt din støtte til oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III på det Europeiske språkcharteret?  Hvis ikke kan du lese mer om det her: «Sammen om å løfte språket»

Takk.