– Det har vært et utfordrende år

Eskild Johansen jobber nå som Project Manager for Norsk Folkehjelp i Sør-Sudan. Foto: Privat

Tidligere ansatt i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Eskild Johansen, forteller om avskjeden med stillingen som fylkessekretær etter to år i Troms Arbeiderparti, som kom i kjølvannet av millionunderskuddet fra Storfjord Arbeiderfestival. – Beslutningen var mer sammensatt enn som så, sier Johansen.

 

Av Pål Eriksen 

 

Eskild Johansen var budsjettansvarlig under Storfjord Arbeiderfestival som gikk med et syngende underskudd på nær 1 million kroner. Men allerede før festivalen gikk av stabelen den 15. august 2012 var det klart at han skulle tilbringe det kommende året i Sør-Sudan som Project Manager hos Norsk Folkehjelp. At han nå har valgt å trekke seg helt ut av stillingen i Troms Arbeiderparti skyldes ikke underskuddet ene og alene, for ifølge han selv har det vært et meget utfordrende år.

–  Da jeg i januar bestemte meg for å trekke meg, var det først og fremst fordi jeg føler at jeg har gjort mitt som fylkessekretær i Troms AP. Min periode som fylkessekretær har vært av det utfordrende slaget. På sommeren etter at jeg ble ansatt, skjedde jo katastrofen på Utøya, der vi mistet fire ungdommer i fylkeslaget vårt, og mange flere ble skadet. Denne hendelsen og oppfølgingen av ungdommen i året som kom etter dette, – med etablering av egen pårørende-organisasjon, to oppfølgingskonferanser og til slutt Storfjord Arbeiderfestival, som skulle være et forsøk på en verdig avslutning og vårt bidrag til å gi ungdommene et leirtilbud året etter, under trygge rammer hos oss her i nord. Dette klarte vi og jeg tror det er de færreste av oss som noen gang kommer til å angre på at vi gjennomførte en så grundig oppfølging, sier Johansen.

AUF har betalt dyrt for tunge dager – da skulle det bare mangle at vi betalte for noen gode.
                                                                                       Eskild Johansen

 

– Håpet om at ungdommene skal få en bedre tid og få oppleve samholdet som de kanskje var frarøvet året i forveien, var viktige årsaker til at vi gjorde dette. Men slike ting tar på, menneskelig og ressursmessing. Det å skulle fortsette i en slik stilling å gå tilbake til hverdagen var ikke helt enkelt for meg. Jeg bestemte meg derfor når jeg fikk tilbudet fra Norsk Folkehjelp, om å ta ett år i Sør-Sudan. Etter en tid her ser jeg at jeg ikke ønsker å gå tilbake til partipolitikk og Troms AP – men heller satse på andre deler av mitt engasjement, sier han.

– Når også utgiftene ble høyere med oppfølgingen og da særskilt Storfjord Arbeiderfestival – og det ble reist en del kritikk rundt dette, syntes jeg det var naturlig at jeg tok min del av dette ansvaret. Derfor trakk jeg meg som fylkessekretær i Troms AP. Jeg tror det var en helt riktig avgjørelse, uansett hvordan det utenfra måtte se ut – for beslutningen var mer sammensatt enn som så.

 

– Jeg ser til tross for alt dette, tilbake på min periode som fylkessekretær som en flott og utviklende tid. Men jeg håper i fremtiden at jeg vil få mer muligheten til å jobbe med mitt engasjement for urfolk og minoriteter – da kanskje spesielt min mors folk, kvenene, som jo er mitt hjertebarn – som det har vært gjennom hele min politiske karriere. Vi får se hva fremtiden bringer.

 

 

Jobben Johansen har i dag, som Project Manager for Norsk folkehjelp, innebærer blant annet utviklingen av Sør-Sudans frigjøringsbevegelsen til demokratisk parti, regjeringspartiet i Sør-Sudan, samt at han jobber sammen med ungdomskollektivgrupper og utvikling av moderne jordbruksteknikker i Mvolo og Terkeka fylke i Sør-Sudan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Kjære leser!

Har du signert og dermed gitt din støtte til oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III på det Europeiske språkcharteret?  Hvis ikke kan du lese mer om det her: «Sammen om å løfte språket»

Takk.